Landelijke Studentenvakbond

Renteverhoging op studieleningen van Rutte III schaadt vertrouwen in politiek

Opinie - maandag 16 oktober 2017

Het nieuwe kabinet wil de rente op studieleningen verhogen. De afgelopen dagen stond de telefoon bij de Landelijke Studentenvakbond roodgloeiend, schrijft Pieter ten Broeke, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Studenten en hun ouders belden massaal met vragen en klachten over het kabinetsvoornemen. Waarom maakt deze maatregel zoveel los? Dat komt doordat de renteverhoging hét voorbeeld is van een maatregel die het vertrouwen in de politiek schaadt.

De partijen die het leenstelsel invoerden, riepen om het hardst hoe gunstig de leenvoorwaarden zouden worden. Deze toezeggingen hielpen veel aspirant-studenten over de drempel om te gaan lenen. Nu, enkele jaren later, verhoogt de politiek de rente. Er bestaat onder studenten veel onduidelijkheid over of deze maatregel ook geldt voor huidige leningen. Als dat wel zo is, zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Hoe dan ook is het terecht dat studenten zich voorgelogen voelen door de politiek, die met de maatregel op de lange termijn ongeveer 200 miljoen euro binnenhaalt.

Geen investeringen

Bovendien beweren de nieuwe coalitiepartijen dat ze in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs investeren. Dat doen ze door het collegegeld voor eerstejaarsstudenten te halveren. Deze maatregel kost bijna 200 miljoen euro. Precies het bedrag dat de verhoging van de rente oplevert. De halvering van het collegegeld is een maatregel waarvan studenten de kosten zelf opbrengen. De coalitie investeert dus netto geen cent in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Studenten zijn niet gek en hebben heel goed door dat de politiek beloften doet zonder met iets over de brug te komen.

Het steekt nog meer dat de kosten voor een maatregel waarvan álle studenten profiteren slechts opgehoest worden door studenten die lenen. Juist studenten van wie de ouders het toch al niet te breed hebben, hebben vaak een hoge studieschuld. Zij betalen meer rente, zodat ook de studenten met rijke ouders 1000 euro korting op het collegegeld krijgen. Een onbegrijpelijke keuze voor een kabinet dat stelt de kansenongelijkheid in het onderwijs te willen bestrijden. Ook in dit opzicht handelt de politiek weer anders dan dat ze zegt.

Wij roepen het nieuwe kabinet op studenten serieus te nemen. Investeer nu eens écht in de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, in plaats van de voorgenomen broekzak-vestzakmaatregel. Zit dit er niet in, speel dan geen mooi weer en erken dat studenten het kind van de rekening zijn.