Landelijke Studentenvakbond

Lenende studenten draaien zelf op voor korting collegegeld

Persberichten - dinsdag 10 oktober 2017

De nieuwe coalitie halveert het collegegeld voor eerstejaarsstudenten ter waarde van bijna 200 miljoen euro. Tegelijkertijd verhoogt het de rente op studieleningen, dat bijna 200 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit het zojuist gepresenteerde regeerakkoord. Studenten draaien dus zelf op voor de korting op het collegegeld. De Landelijke Studentenvakbond spreekt van een sigaar uit eigen doos. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb: “Het kabinet doet netto niks om het hoger onderwijs toegankelijker te maken. Lenende studenten betalen zelf de rekening voor de halvering van het collegegeld.

Schone schijn
In het regeerakkoord wordt gesproken van gelijke kansen. Op het gebied van het hoger onderwijs is hier echter niks van terug te zien. “De partijen doen alsof ze met de halvering van het collegegeld investeren in de toegankelijkheid, maar in de praktijk investeren ze geen cent,” aldus Tariq Sewbaransingh. De bond vindt het extra onrechtvaardig dat studenten die lenen de kosten dekken van de halvering. Juist studenten die lenen hebben het vaak minder breed dan studenten die dat niet hoeven. Zij draaien op voor een maatregel waarvan alle studenten profiteren.

Geen effect
De bond wijst er bovendien op dat de maatregel geen drempels wegneemt. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat een korting van 1000 euro voor studenten niet de angst wegneemt om aan een studie  te beginnen. “Het betreft dus een dubbele schijnmaatregel: naast dat studenten zelf voor de rekening opdraaien, heeft de maatregel ook nog eens geen effect.” De bond roept de formerende partijen op om nogmaals naar de basisbeurs en de hoogte van de aanvullende beurs te kijken.