Landelijke Studentenvakbond

Kamernood nog lang niet opgelost

Persberichten - donderdag 05 oktober 2017

Nederland komt 40.000 studentenkamers tekort. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 die vandaag is uitgekomen. Het aantal internationale studenten neemt enorm toe, maar het aantal kamers stijgt niet in dezelfde mate. Hierdoor zijn nog steeds duizenden studenten op zoek naar een kamer. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) betreurt de cijfers, maar is niet verrast. “Het is onacceptabel dat er nog steeds onvoldoende kamers bijkomen. De tijd voor treuzelende wethouders is voorbij. Het is tijd voor actie” aldus Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.

Meer internationale studenten

Tot 2025 zal de groep internationale studenten met 40% groeien tot 117.200 studenten. Op dit moment schiet de woningmarkt zowel qua hoeveelheid als op kwaliteit tekort. Internationale studenten hebben andere woonbehoeften dan Nederlandse studenten. Zo hebben internationale studenten gemeubileerde kamers nodig en zijn zij minder flexibel qua periode dat zij huren. “Universiteiten en hogescholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten samen met gemeentes en woningbouwcoöperaties zorgen voor fors meer woningen, of minder werven onder internationale studenten. De kamernood kan zo niet langer,” aldus Sewbaransingh.

Toename tekort in grote studentensteden

Vooral in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Utrecht neemt de kamernood sterk toe. Met name Utrecht en Rotterdam scoorden ook al slecht op de eerder verschenen ranglijst van de beste studentenkamerstad, voor steden die het beleid rond studentenhuisvesting het best op orde hebben. De LSVb ziet een belangrijke taak voor deze gemeenten. Sewbaransingh: “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende huisvesting in hun stad. De cijfers uit de monitor onderstrepen de urgentie voor de gemeenten om te handelen”.

Betaalbaarheid

De huurprijzen zijn ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Uit de monitor blijkt echter dat het inkomen van studenten fors gedaald is ten opzichte van een jaar geleden. Een steeds groter deel van het te besteden inkomen gaat naar het huren van een kamer. Veel studenten kunnen dit niet meer opbrengen. Daardoor blijven eerste- en tweedejaarsstudenten steeds vaker bij hun ouders wonen. Sewbaransingh: “Als studenten niet op kamers kunnen gaan, kiezen ze niet de studie van hun eerste voorkeur als die ver weg is. Dat zou allerlei gevolgen kunnen hebben voor motivatie en studiesucces”.