Landelijke Studentenvakbond

Studenten: “Het moet eindelijk afgelopen zijn met buitensporige declaraties”

Persberichten - donderdag 21 september 2017

21 september 2017 – Bestuurders van hogeronderwijsinstellingen hebben onacceptabele en buitensporige declaraties gedaan. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het declaratiegedrag van de bestuurders van de Universiteit Utrecht niet doelmatig is geweest en ‘onvoldoende soberheid’ is betracht. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is boos en pleit voor landelijke regels. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh:“De maat is vol. De declaraties variëren van nespresso cupjes tot eerste klas vliegreizen. Het bedrag van een kwart miljoen euro dat het bestuur van de Universiteit Utrecht alleen al aan reiskosten declareerde, staat gelijk aan het collegegeld van 125 studenten.”

Eerder kwam al naar voren dat bestuurders van universiteiten en hogescholen verkeerd declareergedrag vertonen. Uit eerdere Inspectieonderzoeken bleek dat veel declaraties niet terug te vinden waren in jaarverslagen. Ook werden er verkeersboetes, lidmaatschappen van verenigingen en dure flessen wijn vergoed.

Zonder landelijke regels is terugvordering moeilijk

De universiteiten en hogescholen beloofden in 2015 dat ze zouden werken aan uniforme en duidelijke regels. Twee jaar later zien hogescholen van landelijke regels af en geven universiteiten aan daar nog aan te werken. Doordat landelijke regels ontbreken kan het Ministerie van Onderwijs de ondoelmatige declaraties niet terugvorderen bij de bestuurders. Sewbaransingh: “Je mag van bestuurders verwachten dat ze verantwoordelijk met onderwijsgeld omgaan. Dat gebeurt niet overal. Als ze zelf geen regels willen stellen, dan roepen we de politiek op om deze verspilling van belastinggeld tegen te gaan.”