Landelijke Studentenvakbond

Studentenvakbond zwaar teleurgesteld in miljoenennota

Persberichten - dinsdag 19 september 2017

Uit de rijksbegroting blijkt dat de regering geen maatregelen neemt om de stijgende kosten voor studenten te beteugelen. Het kabinet compenseert niet voor het leenstelsel, het stijgende collegegeld en de hogere huren. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is diep teleurgesteld. “De Koning vertelde tijdens de troonrede dat de seinen voor Nederland op groen staan. Studenten staan echter steeds dieper in het rood. We richten onze pijlen op de formerende partijen om het leenstelsel terug te draaien” aldus Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.

Zorgwekkende gevolgen

De ernstig verslechterde financiële positie van studenten zorgt voor een aantal zorgwekkende gevolgen. Mbo-doorstromers en eerstegeneratie studenten gaan minder vaak studeren en studenten gaan later op kamers. Het is de verwachting van het Centraal Planbureau dat de gemiddelde studieschuld door het leenstelsel van 15.000 naar 21.000 euro stijgt. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Steeds meer studenten die willen studeren kiezen vanwege de stijgende kosten om niet door te leren. We eisen dat het nieuwe kabinet mensen niet ontmoedigt maar stimuleert om te studeren.”

Gapend gat in de onderwijsbegroting
In de vorige onderwijsbegroting stond er voor de komende jaren een gat van 244 miljoen te bestaan. In de nieuwe begroting blijkt dat het gat voor volgend jaar toeneemt tot 415 miljoen euro. Sewbaransingh: “Het piept en kraakt in het onderwijs. Het kabinet zegt te willen investeren in het onderwijs en lerarensalarissen, maar schuift stiekem de rekening door. We eisen dat de minister snel uitlegt hoe het gat opgelost gaat worden!.