Landelijke Studentenvakbond

Studenten maken de balans op

Persberichten - dinsdag 19 september 2017

19 september 2017 – De kosten voor studenten blijven elk jaar stijgen, terwijl hun inkomsten al jaren op nul staan. Dat laten het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vandaag zien. Zij hebben de inkomsten en uitgaven van studenten van 2014, 2016 en een prognose voor 2018 op een rijtje gezet. Hieruit blijkt dat de kosten voor collegegeld, studiekosten en kamerhuur elk jaar blijven stijgen, terwijl de financiële ondersteuning sinds de invoering van het leenstelsel naar nul gedaald is. Wat het ISO en de LSVb betreft zijn de inkomsten en kosten volledig uit balans. ISO-voorzitter Rhea van der Dong: “Al jaren stijgen de kosten, terwijl de overheid sinds de invoering van het leenstelsel gestopt is studenten financieel te ondersteunen. Wij roepen de formerende partijen op om nu echt een keer op te houden met de kostenverhogingen voor studenten. Genoeg is genoeg.”

In het overzicht ‘Studenten uit balans‘ laten het ISO en de LSVb zien wat de gevolgen van het Nederlandse overheidsbeleid zijn voor de financiële positie van studenten. De studentenorganisaties hebben hiervoor gekeken naar de inkomsten die studenten van de overheid krijgen, en naar de gemiddelde kosten voor het collegegeld, de kamerhuur en studiekosten zoals boeken. Hieruit blijkt dat de kosten om te studeren per jaar voor studenten tussen 2014 en 2018 met 851 euro zijn gestegen, terwijl een student die geen recht heeft op een aanvullende beurs sinds 2014 3349,68 euro per jaar minder ontvangt. Dit zorgt voor een verlies van 4200,32 euro tussen 2014 en 2018.

Zorgwekkende gevolgen

Deze ernstig verslechterde financiële positie van studenten zorgt voor een aantal zorgwekkende gevolgen. Mbo-doorstromers en eerstegeneratie studenten gaan minder studeren en studenten gaan pas later op kamers. Verder is de verwachting van het Centraal Planbureau dat de gemiddelde studieschuld door het leenstelsel van 15.000 naar 21.000 euro stijgt. LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “Steeds meer studenten die willen studeren kiezen vanwege de stijgende kosten om niet door te leren. Het nieuwe kabinet moet mensen die willen studeren niet straffen, maar stimuleren.”

Genoeg is genoeg

Wat het ISO en de LSVb betreft is de grens nu echt bereikt. De studentenorganisaties roepen de formerende partijen op tot een aantal acties om ervoor te zorgen dat de financiële positie van studenten niet nog verder verslechtert. Allereerst roepen ze de partijen op om de basisbeurs terug te brengen. Dit zorgt voor weer enige balans in de begroting van studenten. Daarnaast dringen de studentenorganisaties er bij de partijen op aan om studenten niet nog meer op kosten te jagen en niet nog meer kostenverhogende maatregelen in te voeren. In plaats daarvan zouden de formerende partijen het collegegeld moeten bevriezen, om ervoor te zorgen dat de kosten niet verder stijgen en studenten weten waar ze aan toe zijn.