Landelijke Studentenvakbond

Gemeente Delft beste studentenkamerstad 2017

Persberichten - dinsdag 11 juli 2017

Utrecht, 11 juli 2017– De gemeente Delft ontvangt vandaag de prijs voor de beste studentenkamerstad 2017. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reikt de prijs vandaag uit aan de Delftse wethouder Förster van wonen. Voorzitter Tariq Sewbaransingh van de LSVb: “Gemeenten spelen een sleutelrol in het oplossen van het nijpende kamertekort in de studentensteden. Wij zijn blij dat de gemeente Delft zich inspant voor meer betaalbare studentenhuisvesting.”

Gemeente Delft als goed voorbeeld
De gemeente Delft is in vrijwel alle opzichten een voorbeeld. Vooral het beleid rond particuliere verhuur is erg goed. De gemeente doet daarnaast veel aan het veranderen van kantoorruimte in studentenwoningen. Ook de projecten die de gemeente initieert, waarbij studenten samenwonen met statushouders of ouderen, springen in het oog. Wethouder Ferrie Körster van Wonen van de gemeenten Delft: “De gemeente Delft streeft al jaren naar goede studentenhuisvesting op verschillende locaties in de stad. Van kleinschalig in de binnenstad tot grootschalig in omgebouwde kantoren of prachtige nieuwbouwcomplexen op de campus, Delft realiseert dat in samenwerking met haar partners. Samenwerking is het toverwoord. Het heeft er in Delft toe geleid dat we in de afgelopen jaren duizenden studentenwoningen hebben gerealiseerd. De toename van het aantal studenten door groei van onze TU Delft blijft in de pas lopen met de ontwikkelingen in de stad. De komende jaren blijven we bijbouwen.”

Lage scores voor Utrecht en Rotterdam
Leiden en Nijmegen behaalden de tweede en derde plaats. Opvallend zijn de lage scores voor de gemeenten Utrecht en Rotterdam. Deze steden hebben beleid dat de komst van nieuwe studentenwoningen juist verder beperkt. Het gaat vooral om streng beleid dat verkamering belemmert. Sewbaransingh: “Dit is teleurstellend, zeker gezien het tekort van duizenden kamers in deze steden. Wij hopen dat deze prijs een motivatie voor hen is om kritisch naar hun beleid te kijken.”

Kamertekort van bijna 40.000 studentenkamers
Gemeenten hebben op landelijk niveau toegezegd om met het beleid zoveel mogelijk te willen bijdragen in het terugdringen van het kamertekort. Het tekort is landelijk opgelopen tot bijna 40.000 studentenkamers. Met de nieuwe prijs wil de LSVb inventariseren in hoeverre gemeenten hun belofte waarmaken. Ook is het de bedoeling dat gemeenten van elkaar kunnen leren. De jury bestaat naast de LSVb uit het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) en de brancheorganisatie voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang.

Het rapport is via deze link te downloaden.