Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb bestuur: maak toegankelijkheid onderwijs een speerpunt in het regeerakkoord

Persberichten - maandag 26 juni 2017

Utrecht, 24 juni 2017 – De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft sinds vanmiddag een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur gaat volgend jaar strijden voor de toegang tot het hoger onderwijs. Voorzitter van de LSVb Tariq Sewbaransingh: “We maken ons ernstig zorgen over de groeiende tweedeling in het onderwijs. We roepen politieke partijen op om van toegang tot het hoger onderwijs een speerpunt in het nieuwe regeerakkoord te maken.”

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het voor sommige groepen (potentiële) studenten steeds lastiger is geworden om te studeren. Het gaat met name om studenten met een functiebeperking, mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo, en studenten van wie de ouders niet gestudeerd hebben. Maatregelen als het leenstelsel, selectie bij opleidingen en het bindend studieadvies stapelen zich op en vormen forse belemmeringen. Sewbaransingh: “Voor sommige groepen studenten is studeren een hindernisbaan geworden. Na zulke signalen verwacht de LSVb dat een nieuw kabinet acties neemt om studeren voor iedereen die dat kan en wil mogelijk te maken.”

Het nieuwe bestuur spant zich ook in voor meer geld naar het hoger onderwijs. De overheidsbijdrage per student daalt al jarenlang. Dat brengt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Collegezalen puilen uit, student kunnen op minder begeleiding rekenen en een groot deel van de docenten werkt op tijdelijke contracten. Sommige opleidingen overwegen zelfs een studentenstop in te stellen. Sewbaransingh: “Het piept en kraakt in het hoger onderwijs. Studenten betalen fors meer collegegeld en hebben de basisbeurs ingeleverd, maar dat vult alleen de gaten van de onderwijsbegroting. Als samenleving moeten we nu investeren om de kwaliteit van het onderwijs echt een impuls te geven.”

Het nieuwe LSVb-bestuur bestaat uit voorzitter Tariq Sewbaransingh (24), vicevoorzitter Pieter ten Broeke (23), secretaris Joyce van der Wegen (22), penningmeester Stan van de Sanden (20), en algemeen bestuurslid Lisa Busink (23).