Landelijke Studentenvakbond

Basisbeursgeld mag studenten niet door de neus worden geboord

Persberichten - woensdag 21 juni 2017

Utrecht, 21 juni 2017 – Alle studenten hebben hun studiefinanciering moeten opofferen om de kwaliteit van het hele hoger onderwijs te verbeteren. Vandaag blijkt uit verslaggeving van ScienceGuide dat als het aan de VVD ligt, een groot deel van dit geld  naar de vier technische universiteiten gaat. Hogeschoolstudenten zullen hiervan het grootste slachtoffer worden en investeringen mislopen. Studentenorganisaties LSVb (Landelijke Studentenvakbond) en ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) zijn verbijsterd. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Dit is te gek voor woorden. Elke student in Nederland is zijn basisbeurs kwijt, maar van de VVD mag slechts een kleine groep daarvan profiteren: daarmee verbreken ze keihard hun eerdere beloftes.

De invoering van het leenstelsel kan op steun rekenen van VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Deze partijen hebben beloofd dat het geld ten goede gaat komen van de kwaliteit van onderwijs. Ook minister Bussemaker (OCW)steunt deze lijn. Universiteiten en hogescholen hebben beloofd te gaan werken aan kwaliteitsverbetering  en studenten rekenen daarop. Nu stelt de VVD voor om een groot aantal studenten deze investeringen door de neus te boren. Rhea van der Dong, kandidaat-voorzitter van het ISO: “Dit is niet waar alle studenten 270 euro per maand voor hebben ingeleverd en gaat lijnrecht in tegen de gemaakte afspraken. Dit geld is bedoeld voor extra investeringen in kwaliteit voor iedereen, niet alleen de technische universiteiten.

De LSVb en het ISO roepen de politiek op om geen gehoor te geven aan het voorstel van de VVD. De partijen die nu aan het formeren zijn moeten voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de opbrengsten van het leenstelsel gewoon volgens afspraak verdeeld moeten worden.