Landelijke Studentenvakbond

LSVb helpt formatie en presenteert eigen regeerakkoord

Nieuwsbericht - donderdag 15 juni 2017

Utrecht, 15 juni 2017 – Drie maanden na de verkiezingen lijkt een nieuw kabinet verder weg te zijn dan ooit. Politieke partijen durven niet over hun eigen schaduw heen te springen, en wijzen met de beschuldigende vinger naar hun rivalen. Ondertussen verandert er niets op de grote onderwerpen waar de politiek nu eindelijk eens beslissingen over moet nemen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil niet langs de zijlijn blijven staan en biedt hulp. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Politici komen er kennelijk niet uit, dus daarom schieten wij ze te hulp met onze eigen voorstellen over hoger onderwijs. Wij roepen andere maatschappelijke organisaties op hetzelfde te doen op thema’s als arbeidsmarkt en milieu, misschien schiet het dan eindelijk eens een beetje op.

De studenten verwachten dat ze het niet geringe bedrag van 2.3 miljard euro kunnen besparen, om dat te investeren in hoger onderwijs. De aanstaande restauratie van de Tweede Kamer kost naar verwachting 500 miljoen euro, maar dat kan ongetwijfeld goedkoper, als het überhaupt al nodig is. Door niet 800 miljoen euro te verspillen aan de hervorming van de Belastingdienst kan de regering in één klap de basisbeurs weer terugbrengen. Ook falende ict-projecten van de overheid bieden volop gelegenheid tot bezuinigen: naar schatting is dit een jaarlijkse kostenpost van tussen de 1 en de 4 miljard euro. Berkhout: “In feite sla je twee vliegen in één klap: de overheid gaat beter functioneren én je kan miljarden euro’s investeren in hoger onderwijs.”

De LSVb roept de Tweede Kamer daarom op zijn voorstellen onverkort over te nemen, welke partijen ook uiteindelijk in de regering komen. De plannen zijn goed gefundeerd, en er is rekening gehouden met de kosten. Bovendien zouden partijen over het hele spectrum zich moeten kunnen vinden in het voorstel de overheid efficiënter te laten functioneren. Berkhout: “Ik kan niks bedenken wat ze hier op tegen kunnen hebben. Als ze deze plannen overnemen hoeven ze in ieder geval niet meer na te denken over hoger onderwijs.

Het voorgestelde regeerakkoord over hoger onderwijs vindt hier: Regeerakkoord LSVb