Landelijke Studentenvakbond

​Angst voor studieschuld vergroot tweedeling in het onderwijs

Persberichten - donderdag 01 juni 2017

Utrecht, 1 juni 2017 – Twee jaar na de invoering van het leenstelsel is de tweedeling in het hoger onderwijs steeds duidelijker zichtbaar. Studenten van wie de ouders niet zelf hebben gestudeerd, hebben het een stuk moeilijker dan hun studiegenoten die uit een hoger opgeleid milieu komen. De weerzin om duizenden euro’s te moeten lenen om de studie te bekostigen schrikt veel potentiële studenten af. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Monitor Beleidsmaatregelen 2017 van het Ministerie van Onderwijs. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Jarmo Berkhout: “Deze cijfers laten zien dat de tweedeling in het onderwijs alsmaar groter wordt: een nieuw kabinet moet van kansengelijkheid geen holle frase maken, maar de absolute prioriteit.

Leenangst blijft obstakel
Na het in april verschenen rapport van de Onderwijsinspectie De staat van het onderwijs blijkt wederom dat de kansengelijkheid verder afneemt. De angst voor hoge studieschulden treft verschillende groepen potentiële studenten. Vooral mbo’ers die naar het hbo willen overstappen, en hbo’ers die de universiteit overwegen, wijzigen om financiële redenen hun plannen. De LSVb wijst erop dat ook studenten met een functiebeperking veel hinder ervaren. Zij melden zich minder vaak aan voor selectieve opleidingen, omdat ze vrezen niet door de selectie heen te komen. Ook lopen ze vaker studievertraging op en moeten ze dus meer geld lenen.

Instroom blijft achter
De Nederlandse universiteiten krijgen weer gestaag meer aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar. Daar moet wel bij worden aangemerkt dat een groot deel van de groei op rekening komt van internationale studenten. De hogescholen hebben nog niet het niveau bereikt van vóór de invoering van het leenstelsel. Dit blijft reden tot zorg. Berkhout: “Het is niet te ontkennen dat de invoering van het leenstelsel nog altijd negatieve gevolgen heeft.  De politiek moet alles op alles zetten om het tij te keren en de tweedeling binnen het onderwijs op te heffen.