Landelijke Studentenvakbond

Studenten: Maak de basisschool een jaar langer

Persberichten - woensdag 12 april 2017

Maarssen, 12 april 2017 – Het Nederlandse onderwijssysteem zorgt al in zeer vroeg stadium voor ongelijke kansen, zo blijkt opnieuw uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie. Studentenorganisaties JOB, ISO en LSVb constateren dat één van de belangrijkste oorzaken van deze kansenongelijkheid is dat leerlingen te vroeg worden gedwongen keuzes te maken. Die keuzes blijven leerlingen en studenten levenslang achtervolgen. Zij willen dus een aantal radicale maatregelen: het primaire onderwijs moet met een jaar worden verlengd en zij stellen voor alle leerlingen minstens tot hun achttiende in het middelbaar onderwijs te houden. Voorzitter van het ISO, Jan Sinnige, zegt namens de organisaties: ‘Aan kleine knoppen draaien heeft geen zin meer, er moeten radicale en structurele veranderingen plaatsvinden, om de ongelijkheid met wortel en al uit te roeien.

Kansenongelijkheid is één van de grootste problemen in het huidige onderwijssysteem, zo benadrukken de studentenorganisaties. Nu uit de Staat van het Onderwijs wederom blijkt dat de keuze voor de peuterspeelzaal al op jonge leeftijd de kansen bepaalt in het onderwijssysteem, is het tijd dat het onderwijs zelf met creatievere oplossingen komt. ‘Jaar na jaar horen we nu dat de ongelijkheid in het onderwijs en de maatschappij groeit, maar echte oplossingen blijven uit’, aldus voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Jarmo Berkhout.

Radicale oplossingen

Al jaren worden slechts lapmaatregelen geïntroduceerd, zonder het echte probleem aan te pakken. Daarom pleiten de studentenorganisaties voor oplossingen die verder gaan dan het installeren van bredere brugklassen, een maatregel die overigens door de Staat van het Onderwijs ook wordt aangemerkt als beleid dat zijn doel voorbij schiet. De verscheidene niveaus moeten na het primair onderwijs allemaal minstens tot achttien gaan duren, van vmbo tot vwo. Rick de Wijk, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB): ‘We kunnen niet langer toekijken hoe de ongelijkheid toeneemt. Door later te selecteren en de verschillende niveaus langer bij elkaar te houden, hebben scholieren meer kansen om op het juiste niveau te komen of doordachtere keuzes te maken.

Eerste stap in verder gesprek

De organisaties gaan de komende tijd het gesprek met elkaar aan om te komen tot meer structurele veranderingen in het onderwijs. ‘Een aanpak over de sectoren heen is nodig. Wij helpen de nieuwe Minister graag een handje,’ aldus de organisaties. LSVb, JOB en ISO willen in het najaar een volledig plan presenteren.