Landelijke Studentenvakbond

Het wordt tijd dat de politiek eindelijk het ov-probleem voor studenten oplost

Nieuwsbericht - donderdag 30 maart 2017

Al maanden discussiëren studentenorganisaties en het ministerie over het reisrecht. Op dit moment moeten studenten zelf hun reisrecht stopzetten wanneer ze daar geen recht meer op hebben. Veel studenten doen dat niet en ontvangen daardoor boetes. In de Tweede Kamer zijn er meerdere debatten geweest over dit onderwerp, waaruit blijkt dat partijen als de VVD en CDA zelfs van plan zijn te boete nog verder te verhogen. Dit om “fraude” tegen te gaan. Van fraude is echter in negen op de tien gevallen geen sprake. Als hier niets aan verandert zullen studenten ook in de toekomst de dupe blijven van deze onrechtvaardige ov-boete.

De nationale ombudsman komt de studenten met ov-boetes en de hoge schulden die daarvan het gevolg zijn te hulp. Hij heeft stevige kritiek op de manier waarop DUO daarmee omgaat. ‘Het huidige systeem, waarbij het studentenreisproduct door (oud-)studenten zélf moet worden stopgezet als het recht erop vervalt, is onlogisch en vormt op zich al een bron van schulden,’ schrijft de ombudsman. Hij roept DUO op ‘(oud-)studenten, die hun product desondanks niet hebben stopgezet, actief [te] benaderen’.

Dit is echter niet genoeg. De enige oplossing is om de ov-kaart automatisch te laten aflopen als de studie is beëindigd. Op dit moment beweren zowel het ministerie van onderwijs als de NS dat dit niet mogelijk is. Naar hun zeggen om privacy-overwegingen. Dit is echter moeilijk te geloven. Elk abonnement bij NS of een andere vervoerder loopt op een gegeven moment automatisch af. Waarom dat niet zou kunnen bij het studenten-ov is een raadsel. Daarom is het tijd dat de Tweede Kamer, in haar nieuwe samenstelling, een einde maakt aan dit onnodige probleem. De oplossing: laat de het studenten-ov automatisch aflopen, en voorkom dat studenten onnodig boetes moeten betalen.