Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond pleit voor verlaging collegegeld

Persberichten - woensdag 08 maart 2017

In minder dan tien jaar tijd is het collegegeld gestegen met maar liefst 446 euro. Per volgend jaar komt het daarmee zelfs boven de 2000 euro uit. Deze stijging is te wijten aan het beleid van de vroegere minister van onderwijs Ronald Plasterk, die er 100 miljoen euro mee wilde ophalen. Dat geld is echter verdwenen. Studenten hebben ondertussen wel hun maandelijkse lasten fors zien stijgen. Om het tij te keren pleit de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) daarom voor een serieuze ingreep: verlaag het collegegeld per direct. LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: “Het is tijd om te stoppen met bezuinigen op studenten. De drempel om te gaan studeren wordt hoger en hoger.” Zij krijgen daarbij steun van GroenLinks, die dit voorstel ook heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma.  

GroenLinks is ervan overtuigd dat studeren niet moet worden ontmoedigd maar juist bevorderd. Tweede Kamerlid voor GroenLinks Rik Grashoff: “De collegegelden in het hoger onderwijs zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dat is een aanslag op de toegankelijkheid van het onderwijs. Wij pleiten ervoor om de collegegelden snel te verlagen, volgend jaar moet er al 500 euro vanaf.

Uit de onderzoek van de LSVb is gebleken dat studenten al 30 jaar lang moeten opdraaien voor een gebrek aan investeringen in het hoger onderwijs. Daar komt nog bij dat ook de woonlasten fors  gestegen zijn. Dit heeft er toe geleid dat  studenten gemiddeld 460 euro per maand tekort komen, waar ze in de jaren tachtig nog bijna 300 euro overhielden. Berkhout: “Je kan nou eenmaal niet tegelijkertijd fulltime werken en fulltime studeren. Het collegegeld omlaag brengen is niet meer dan eerlijk. Wij zijn daarom een actie gestart om dit probleem onder de aandacht te brengen: www.verlaagjecollegegeld.nl.