Landelijke Studentenvakbond

Bussemaker aan zet om huisvestingsproblematiek terug te dringen

Nieuwsbericht - maandag 02 januari 2017

Utrecht, 02 januari 2017 – Uit onderzoek van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat minder studenten op kamers gaan vanwege het leenstelsel. Van alle jongeren ging 4% minder op zichzelf wonen, voor sommige steden loopt de vermindering op tot een kwart. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept minister Bussemaker op om meer aandacht aan huisvesting te besteden, om zo de onderwijstoegankelijkheid niet nog verder te doen verslechteren. De LSVb gaat er namelijk vanuit dat het hier vooral gaat om studenten wiens ouders lagere inkomens hebben. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: “Dit vormt een groot gevaar voor de onderwijstoegankelijkheid. Rijke studenten kiezen de studie van hun eerste keuze in de stad die ze willen, terwijl armere studenten dichtbij huis blijven.

Het ministerie van onderwijs heeft geprobeerd om de gevolgen van het leenstelsel voor de onderwijstoegankelijkheid beperkt te houden. De LSVb vindt deze pogingen zwaar onvoldoende, zeker omdat het ministerie helemaal niks doet met huisvesting. Berkhout: “Een studie kan nog zo toegankelijk zijn, zonder een betaalbare kamer in de studiestad is dit allemaal voor niks. Armere studenten zullen dan niet meer voor die studie kiezen.” Omdat huisvesting zo’n belangrijke factor is voor onderwijstoegankelijkheid, vindt de LSVb het de hoogste tijd dat het ministerie van onderwijs zich er druk om gaat maken. Berkhout: “Het ministerie van onderwijs is nu aan zet om met plannen te komen om deze problematiek terug te dringen.”

De LSVb signaleert dezelfde problemen rond de huisvesting van internationale studenten. Onderwijsinstellingen nodigen massaal internationale studenten uit, aangemoedigd door het ministerie, en verdienen daar heel veel geld aan. Ze houden echter geen rekening met de huisvesting van deze studenten. “Omdat internationale studenten niet bij hun ouders kunnen blijven wonen, resulteert dit erin dat zij teruggaan naar hun thuisland of in parken of veel te dure hotels slapen” aldus Berkhout. “Ook voor de huisvesting van deze doelgroep moet het ministerie van onderwijs beleid maken.” Tot nu toe wees het ministerie van onderwijs voor huisvestingsproblematiek steeds naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar ook daar wordt veel te weinig aandacht aan de problematiek besteed.