Landelijke Studentenvakbond

Kamermeerderheid en studenten: studeren in het buitenland moet makkelijker

Persberichten - woensdag 14 december 2016

Utrecht, 14 december 2016 – Nederlandse studenten die een studie in het buitenland willen volgen lopen tegen barrières aan die ervoor zorgen dat ze thuisblijven. Een slechte zaak volgens Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Daarom komen zij met plannen om een studie in het buitenland toegankelijker te maken samen met politieke partijen VVD, D66 en PvdA. NWS-voorzitter Marius Kat: ‘Als studenten een studie in het buitenland willen volgen, lopen ze tegen hoge kosten aan. Zeker bij de start. Voor sommige studenten is het zelfs onmogelijk om op voorhand voldoende geld bij elkaar te sprokkelen. Het is dus van belang dat de leengelden van deze studenten flexibeler kunnen worden uitbetaald en dat hun collegegeldkrediet wordt verhoogd.

VVD, D66 en PvdA onderschrijven de plannen en zijn voornemens het probleem aan te kaarten in de Tweede Kamer. Ze stellen voor de betaling van leengelden te flexibiliseren en daarnaast de collegegeldkrediet te verhogen. Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD): ‘De kracht van Nederland is altijd geweest dat we open stonden voor de rest van de wereld. Daar hebben we een heel groot deel van onze welvaart aan te danken. Om dat zo te houden vinden we het belangrijk dat het voor meer Nederlandse jongeren mogelijk wordt om al tijdens hun studie een periode in het buitenland kunnen zijn. Dat is een ontzettende waardevolle ervaring, waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

Door flexibeler om te gaan met de uitbetaling van leengelden kunnen veel problemen opgelost worden. Tweede Kamerlid voor D66, Paul van Meenen: ‘Studenten lopen bij de start van het studiejaar in het buitenland tegen hoge kosten aan, zoals een voorschot en een borg voor je studentenkamer en hoog collegegeld. Niet iedereen heeft ouders die het geld kunnen voorschieten. Een groep studenten wordt hierdoor ontmoedigd. D66 wil juist dat iedereen de kans krijgt om in het buitenland te studeren.

Tweede Kamerlid Amma Asante (PvdA): ‘Tegenwoordig is het opdoen van internationale ervaring geen luxe meer maar een enorme kans voor iedere student. Het draagt bij aan de socialisatie van studenten en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom van belang dat dit toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, met name voor studenten wiens ouders niet in staat zijn om elke maand een paar honderd euro op de rekening van hun studerende kinderen te storten.

Minister Bussemaker is het eens met de partijen en wil barrières voor een buitenlandstudie wegnemen. Wat betreft het flexibeler maken van de financiering was Bussemaker terughoudender. Er wordt eerst onderzoek uitgevoerd om te kijken of dit echt nodig is en wat de risico’s hiervan zijn. De minister heeft toegezegd hierover in overleg te gaan met de studentenbonden en EP-Nuffic.

Woensdag 14 december 2016 praatte de Tweede Kamer over internationalisering in het Hoger Onderwijs.