Landelijke Studentenvakbond

Tweede Kamer pakt huisjesmelkers aan

Persberichten - dinsdag 13 december 2016

De PvdA en de VVD hebben een motie ingediend die het mogelijk maakt huisjesmelkers harder aan te pakken. Verhuurders die te veel huur vragen voor hun woningen kunnen nu nauwelijks tot de orde geroepen worden. Het zogeheten puntensysteem, waarin de hoogte van de huur is geregeld, wordt te vaak omzeild zonder dat huurders daar veel tegen kunnen doen. Ook studenten zijn hier op de grote schaal de dupe van. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) juicht het daarom toe dat de politiek nu stappen neemt. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Iedereen weet dat studenten vaak op schandalige wijze door huisjesmelkers worden gedwongen om te hoge huren te betalen. Tot voor kort kon je daar eigenlijk weinig tegenin brengen. Het is daarom een geweldig begin dat de PvdA en de VVD nu zelfs een bestuurlijke boete overwegen voor malafide verhuurders.”

Tot nu toe hebben huurders slechts de mogelijkheid om naar de huurcommissie te stappen wanneer ze het vermoeden hebben dat hun huur te hoog was. De huurcommissie kan echter alleen de te veel betaalde huur terugvorderen van de verhuurder. Dit blijkt geenszins een effectief middel te zijn om huisjesmelkers zich aan de afspraken te laten houden. Albert de Vries, Tweede Kamerlid van de PvdA: “Het is onterecht dat huurders zo weinig middelen hebben om af te dwingen dat ze niet te veel huur betalen. Dat moet eerlijker, en daarom vragen wij de minister om zich ook op de verhuurders te richten die de fout ingaan.”

Om betaalbare huurwoningen te realiseren en de markt niet te verstoren is het cruciaal dat iedereen zich aan de regels houdt. Het puntensysteem moet daarom nageleefd worden. Het kan niet zo zijn dat verhuurders het puntensysteem simpelweg naast zich neer kunnen leggen. Roald van der Linde, Tweede Kamerlid van de VVD: “De regels gelden gewoon voor iedereen. Met dit voorstel hopen we dat in de toekomst beter te kunnen waarborgen.”

De LSVb roept de minister op de motie van de PvdA en de VVD spoedig uit te voeren. Zo kunnen huurders rekenen op een eerlijke huur en zullen verhuurders zich beter aan de regels houden.