Landelijke Studentenvakbond

Wet biedt kansen, maar ambities opleidingscommissies blijven achter

Nieuwsbericht - maandag 12 december 2016

Utrecht, 12 december 2016 – Per 1 september 2017 krijgen opleidingscommissies veel nieuwe taken en bevoegdheden, maar niet allemaal willen en kunnen ze de schouders eronder zetten. Die conclusie trekken het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar het functioneren van opleidingscommissies. ISO-voorzitter Jan Sinnige: ‘Het rapport constateert dat er vijf jaar lang stilstand is geweest. De voorbereidingen voor de volgende stap moeten nu echt van de grond komen.’ Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: ‘De nieuwe wet biedt veel kansen. We moedigen opleidingscommissies aan om daar nu ook echt gebruik van te gaan maken.’

De inspectie constateert in haar rapport dat de meeste opleidingscommissies volgens hun wettelijke opdracht functioneren: ze adviseren over de (uitvoering van de) Onderwijs- en examenregeling, (OER). Toch zijn er grote verschillen tussen opleidingscommissies als het gaat om de hoeveelheid bijeenkomsten, het tijdsbeslag voor de leden, het aantal leden, het hoeveelheid uitgebrachte adviezen, de ambities of de mate van ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling.

Er zijn te veel voorbeelden van slapende opleidingscommissies, opleidingscommissies die de moed hebben opgegeven om met hun achterban te communiceren of gemiddeld nul adviezen per jaar aan het bestuur richten. Dat kan en moet beter. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: ‘Het onderwijs wordt op de werkvloer gevormd, door docenten en studenten. Daarom is het zo belangrijk dat de opleidingscommissies meer te zeggen krijgen over de kwaliteit en de inhoud van hun opleidingen, en daartoe ondersteund worden vanuit de instelling.’

De studentenorganisaties zien wel heil in de uitkomsten van het onderzoek en kunnen studenten extra handvatten geven om aan de slag te gaan.  Voorzitter van het ISO, Jan Sinnige: ‘Met dit rapport kunnen ze zich gericht professionaliseren. Nu ze extra tanden hebben gekregen, moeten we eraan werken die tanden verder te verscherpen. Maak een jaarplanning, werk samen met andere organen en werk aan je zichtbaarheid op de opleiding. Kruip uit het verdomhoekje en toon ambitie.’