Landelijke Studentenvakbond

De Universiteit van Amsterdam wordt democratisch middels referendum

Persberichten - maandag 24 oktober 2016

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) steunt het zojuist uitgebrachte rapport van de commissie voor Democratisering en Decentralisatie  van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze commissie, onder leiding van Lisa Westerveld, doet een aantal aanbevelingen om het bestuur van de universiteit te democratiseren. Daarmee volbrengt ze de opdracht die ze meekreeg na de bezetting van het Maagdenhuis in 2015. Met deze aanbevelingen wordt eindelijk recht gedaan aan de wensen van de protesterende studenten en docenten. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Dit rapport is een overwinning in de strijd tegen het rendementsdenken. Studenten en docenten worden al jaren geteisterd door bureaucratie, te hoge werkdruk en verschoolsing, waartegen ze in opstand kwamen. Als de voorstellen van de commissie worden doorgevoerd, na het referendum, komt daar hopelijk een einde aan.”

Het Maagdenhuisprotest van 2015 leidde onder meer tot het opstappen van het College van Bestuur, het aftreden van de Raad van Toezicht en het scheiden van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De belangrijkste eis was echter het democratiseren en decentraliseren van de universiteit. Om dit mogelijk te maken werden er commissies ingesteld. De Commissie-Westerveld komt na maandenlang onderzoek binnen de academische gemeenschap tot concrete aanbevelingen die de situatie moeten verbeteren. Berkhout: “Dit is een degelijk en nauwkeurig onderzoek, dat de pijnpunten duidelijk benoemt. Het gevoel onder docenten en studenten dat ze niks te zeggen hebben over hun werk en hun studie blijft het belangrijkste probleem.”

De UvA moet in de toekomst dan ook een universiteit worden waar de medezeggenschap meer te zeggen heeft, er betere carrièreperspectieven voor docenten zijn, en waar het bestuur niet zo maar ingrijpende maatregelen kan doorvoeren.  Fusies met andere instellingen zijn niet meer aan de orde, waarmee de focus weer komt te liggen bij de kerntaken. Onderwijs mag daarbij niet ten koste gaan van onderzoek. Berkhout: “Het rapport schetst een beeld van hoe het hoger onderwijs er idealiter uitziet. De LSVb steunt dit ideaal van harte.”