Landelijke Studentenvakbond

Jongerenmanifest Onderwijs: Wij bepalen onze toekomst

Persberichten - woensdag 05 oktober 2016

Amsterdam, 05 oktober – Welgeteld 23 jongerenorganisaties zijn vandaag bijeengekomen in de Balie om samen één gezamenlijke visie te presenteren op de toekomst van het onderwijs. Het manifest dat zij vandaag presenteren is te vinden op jongerenmanifest.nl.

De deelnemende partijen willen een eenduidig geluid laten horen richting de politiek in aanloop naar de verkiezingen in 2017. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel Nederlandse jongerenorganisaties zich verenigen. Enkele concrete maatregelen die zij voorstellen zijn: het collegegeld mag niet verder stijgen, de aanvullende beurs wordt voor meer studenten beschikbaar gesteld, en studenten met een handicap moeten beter financieel ondersteund worden. Met deze en andere maatregelen pleit de jongerencoalitie voor onderwijs dat toegankelijk is en gelijke kansen garandeert.

LSVb voorzitter Jarmo Berkhout “We zijn blij dat het gelukt is om zoveel jongerenorganisaties op één lijn te krijgen. De stem van de jongeren mag niet genegeerd worden.”

De deelnemende partijen zijn: AKKU, ASVA, CDJA, LKkV, SOM, GSB, Haagse Studentenvakbond, Jonge Democraten, VIDIUS, LOF, PerspectieF, CNV Jongeren, DWARS, ISO, NJR, PNN, LSVb, VSSD, Jonge Socialisten, SOOZ, ROOD, JOB en FNV Jong.