Landelijke Studentenvakbond

Betalen per studiepunt wordt mogelijkheid

Nieuwsbericht - vrijdag 30 september 2016

Utrecht, 30 september 2016 – Veel studenten hebben taken en verplichtingen naast hun studies, zoals zorgtaken, werk of een bestuursjaar. Daardoor kunnen ze niet altijd al hun vakken halen. Vandaag heeft de ministerraad een plan goedgekeurd om betalen per studiepunt mogelijk maken. Daarmee wordt het flexstuderen, een plan van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB), eindelijk mogelijk. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “Het collegegeld is hoog en de studiefinanciering is afgeschaft, waardoor het erg in de kosten loopt om studievertraging op te lopen. Door het flexstuderen krijgen studenten nu de financiële ruimte om meer naast hun studie te doen en minder te betalen.”

De “flexstudent” is een initiatief van de LSVb dat vorig jaar is omarmd door regeringspartijen PvdA en VVD. Er is dus breed draagvlak voor het idee dat een student alleen hoeft te betalen voor de vakken die hij of zij daadwerkelijk volgt. De volgende stap is dat er pilots komen op universiteiten en hogescholen, en dat genoeg studenten zich daarvoor aanmelden. Berkhout: “De LSVb is blij dat het flexstuderen mogelijk is gemaakt. Nu moet het nog realiteit worden. Als de pilot een succes wordt, zal het voor studenten een stuk makkelijker en goedkoper worden om studeren te combineren met andere activiteiten.”

Regulier studeren tegen het wettelijk collegegeld blijft overigens gewoon mogelijk.