Landelijke Studentenvakbond

Maatregelen toegankelijkheid hoger onderwijs blijven uit

Persberichten - dinsdag 20 september 2016

Den Haag, 20 september 2016 – Uit de rijksbegroting blijkt dat de regering geen structurele maatregelen neemt om de negatieve effecten van het leenstelsel te compenseren. Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): “De koning pleitte in de troonrede voor gelijke kansen in het onderwijs. Wat betreft het hoger onderwijs blijken dit loze woorden. Een paar lapmaatregelen vlak voor de verkiezingen zijn niet genoeg.”

De regering investeert wel in de top van het hoger onderwijs. Zo komt er extra geld vrij voor onder andere talentprogramma’s. Het geld voor het leenstelsel komt zo volgens de LSVb terecht bij een beperkte groep. Berkhout: “Uitdagend onderwijs lijkt een toverwoord voor de regering. De werkelijke uitdaging ligt voor grote groepen studenten echter op het financiële vlak. Er moet veel meer gebeuren om studenten met minder kansen te compenseren.”

Het afgelopen jaar is gebleken dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat. Studenten die het financieel zwaarder hebben, bijvoorbeeld studenten uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status, studeren minder vaak. Bovendien hebben studenten niet meer de financiële mogelijkheden om op kamers te gaan. De rijksbegroting was een kans voor de minister om deze onwenselijke effecten van het leenstelsel te herstellen, maar dat is niet gebeurd. Berkhout: “De tweedeling in het onderwijs wordt zodoende nog groter. Her en der wat reparaties uitvoeren zet niet genoeg zoden aan de dijk.” De LSVb roept de Tweede Kamer op om tijdens de Algemene Beschouwingen de toegankelijkheid alsnog te repareren.