Landelijke Studentenvakbond

Studentenbonden en inspectie lanceren nieuw kennisplatform opleidingscommissies

Persberichten - dinsdag 13 september 2016

Utrecht, 13 September 2016 – Vandaag lanceert de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met Studentenbonden de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de nieuwe website opleidingscommissies.nl. Dit platform heeft tot doel om het functioneren van de opleidingscommissies, bestaande uit studenten en docenten, te versterken. De Wet Versterking Bestuurskracht die op 1 september 2017 in werking treedt, vergroot de noodzaak om opleidingscommissies goed te laten functioneren. De inspectie van het Onderwijs doet momenteel onderzoek naar opleidingscommissies. Ze ziet dat veel commissies voor dezelfde problemen oplossingen zoeken. Een kennisplatform biedt hierbij een uitgelezen mogelijkheid om opgedane kennis te delen.

Beide studentenbonden hebben zich afgelopen voorjaar hard gemaakt voor versterking van de rechten van opleidingscommissies. De opleidingscommissies gelden nu als volwaardige medezeggenschap, en hebben onder meer instemmingsrecht op delen van het onderwijsprogramma. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: “Het onderwijs wordt op de werkvloer gevormd, door docenten en studenten. Daarom is het zo belangrijk dat de opleidingscommissies meer te zeggen krijgen over de kwaliteit en de inhoud van hun opleidingen, en daarin ook ondersteund worden”.

Opleidingscommissies worden gestimuleerd middels de nieuwe website kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Jan Sinnige, voorzitter van het ISO: “Zo bieden we opleidingscommissies de handvatten om zich te professionaliseren. Nu ze extra tanden hebben gekregen, moeten we eraan werken die tanden verder te verscherpen.”