Landelijke Studentenvakbond

Voorlichting aankomende studenten is nog niet op peil

Nieuwsbericht - woensdag 03 augustus 2016

Uit het jaarlijkse voorlichtingsonderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de voorlichting van universiteiten en hogescholen via opleidingspagina’s ondanks grote verbeteringen afgelopen jaar, nog steeds te wensen over laat. De resultaten uit het onderzoek laten zien dat universiteiten en hogescholen serieus met eerdere aanbevelingen van de LSVb aan de slag zijn gegaan, maar dat op een aantal thema’s nog veel te behalen is. LSVb voorzitter Jarmo Berkhout: “Het is goed om te zien dat universiteiten en hogescholen onze eerdere aanbevelingen over voorlichtingsmateriaal serieus hebben genomen, maar de voorlichting voor aankomende studenten is nog steeds niet voldoende”.

Zo adviseert de LSVb universiteiten en hogescholen om per opleiding studenten duidelijk te informeren over de omvang van de studie, de kansen op een baan en de mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking. Ook moedigt de LSVb universiteiten en hogescholen aan om studenten te informeren over de mogelijkheden om deel te nemen in de medezeggenschap en daarmee mee te denken over hun eigen onderwijs en universiteit of hogeschool. Berkhout: “Het is belangrijk dat studenten en personeel zeggenschap hebben over hun eigen onderwijs en instelling. Daarom is het belangrijk dat over de mogelijkheden in de medezeggenschap al vanaf het begin voorgelicht wordt”.

In het voorlichtingsonderzoek van de LSVb van dit jaar lag de focus specifiek op de voorlichting over studiekeuzeactiviteiten. Sinds dit jaar kunnen studenten al voor het moment van inschrijven activiteiten volgen die moeten aantonen of de opleiding bij de student past. Deze activiteiten worden de studiekeuzeactiviteiten genoemd. De LSVb concludeerde dat de voorlichting over de procedures en uitkomsten van deze activiteiten nog achterblijft. Hier kunnen universiteiten en hogescholen nog stappen maken.

Hier vind je het volledige rapport van het voorlichtingsonderzoek 2016: ‘Betere Voorlichting, Betere Keuze, Beste Match’. De LSVb deelt aan het begin van academisch jaar 2016-2017 alle aanbevelingen uit dit onderzoek met universiteiten en hogescholen.