Landelijke Studentenvakbond

Nieuw bestuur LSVb: maak toegankelijkheid onderwijs thema bij verkiezingen 2017

Persberichten - maandag 27 juni 2016

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft sinds vanmiddag een nieuw bestuur.
Het nieuwe bestuur gaat zich het komende jaar richten op het bestrijden van de negatieve gevolgen van het leenstelsel. Ook gaat het zich bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 sterk maken voor studentenbelangen en het hoger onderwijs in het algemeen. Voorzitter van de LSVb Jarmo Berkhout: “We gaan op korte termijn zien hoe slecht het leenstelsel uitpakt voor de toegankelijkheid van het onderwijs. De verkiezingen van 2017 geven wat ons betreft aanleiding om deze en andere maatregelen grondig te herzien.”

Het nieuwe bestuur verwacht dat er snel duidelijkheid komt over de uitwerking van het leenstelsel. Voor specifieke groepen pakt het systeem extra slecht uit: studenten met een handicap, mbo’ers die willen doorstromen naar het hbo, en mensen van wie de ouders niet gestudeerd hebben, worden significant meer benadeeld. De LSVb maakt zich hier ernstige zorgen om, en bepleit maatregelen om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen. De toegankelijkheid en kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs staan toenemend onder druk, iets wat onder meer blijkt uit onderzoek van de OESO. Door het rendementsdenken en daarop gebaseerde maatregelen als het leenstelsel, de prestatieafspraken, en het bindend studieadvies, groeit de ongelijkheid. Berkhout: “Is studeren alleen iets voor een select groepje, of zien we het als collectief goed? In maart 2017 moet de maatschappij hier een antwoord op geven.”

De verkiezingen van 2017 zijn dé gelegenheid om het hoger onderwijs op de politieke agenda te krijgen. De LSVb hoopt dat alle politieke partijen er de aandacht aan besteden die het verdient. Er moet onder meer geïnvesteerd worden in kleinschalig onderwijs, toegankelijkheid, kansengelijkheid en docentkwaliteit. Ook is het van het grootste belang dat de onlangs ingevoerde Wet Versterking bestuurskracht, die de medezeggenschap sterker maakt, zorgvuldig wordt uitgevoerd. De LSVb gaat zich inspannen om deze onderwerpen voor het voetlicht te brengen in de aanloop naar de verkiezingen.

Het nieuwe LSVb-bestuur bestaat uit voorzitter Jarmo Berkhout (23), vicevoorzitter Julia Verheul (20), secretaris Jerom van Geffen (25), penningmeester Joey Boon (24), en algemeen bestuurslid Desi Gielkens (21).