Landelijke Studentenvakbond

Hbo-studenten financieel achtergesteld

Persberichten - dinsdag 24 mei 2016

Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat studenten op hogescholen fors minder financiële ondersteuning ontvangen dan studenten op een universiteit. Deze financiële ondersteuning is er voor studenten die vertraging oplopen in hun studie. Voorbeelden hiervan zijn zwangerschap, een functiebeperking of omdat studenten zich inzetten bij een studievereniging of studentenraad. Per student keren hogescholen gemiddeld € 10,42 uit terwijl dit bij universiteiten € 52,93 per student is. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Het is belachelijk dat financiële vergoedingen voor studenten tussen hogescholen en universiteiten zo erg verschillen.”

Elke hogeschool of universiteit moet financiële ondersteuning bieden aan studenten met een functiebeperking, maar ook aan studenten die in de medezeggenschap zitten of studenten die een bestuursjaar doen. In de wet staan echter geen voorgeschreven hoogtes voor de bedragen. Sinds de invoering van het leenstelsel is er onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van financiële ondersteuning. Voor het leenstelsel werd de financiële ondersteuning vaak gebaseerd op de hoogte van de basisbeurs. Sinds de afschaffing van de basisbeurs lopen de nieuwe bedragen uiteen van €100,- tot €450,- per maand. Wirken: “Er moet een duidelijke richtlijn komen voor de hoogte van de financiële ondersteuning van studenten, dit mag niet meer per hogeschool of universiteit fors verschillen”.

Uit eerder onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bleek dat sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten met een functiebeperking zijn ingestroomd in het hoger onderwijs. De verminderde instroom houdt niet alleen verband met de afschaffing van de basisbeurs, maar ook met de afschaffing van de Wajong-uitkering. Deze uitkering werd vervangen door een toeslag die per gemeente verschilt van €42,- tot €340,- per maand Uit het onderzoek van de LSVb blijkt nu dat ook tussen hogescholen en universiteiten grote verschillen bestaan in de financiële ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Wirken: “Alle studenten met een functiebeperking hebben recht op dezelfde financiële ondersteuning, dit mag niet verschillen per gemeente of onderwijsinstelling”.

De LSVb zal nader in gesprek gaan met het ministerie om landelijke richtlijnen te realiseren. Zo mogelijk wordt anders de politiek opgeroepen om in te grijpen. De LSVb benadrukt het belang van het profileringsfonds. Wirken: “De financiële ondersteuning van hogescholen en universiteiten maakt het mogelijk dat studenten een bestuursjaar gaan doen of in de medezeggenschap actief bijdragen aan de universiteit of hogeschool”.