Landelijke Studentenvakbond

Hoger onderwijs alleen nog voor rijke studenten

Persberichten - dinsdag 19 april 2016

Studenten- en jongerenorganisaties zijn geschokt door de cijfers van het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie waaruit blijkt hoger onderwijs steeds minder toegankelijk wordt. Vandaag lanceren de LSVb, FNV Jong, ISO, JOB, LAKS, CNV Jongeren, Handicap+Studie en het CDJA de campagne ‘Is dit de toekomst?’ om de minister en de rest van politiek Den Haag op te roepen om in te grijpen. Voorzitter van de LSVb Stefan Wirken:“Het is onacceptabel dat juist de zwakkere groepen het hardst worden geraakt door het leenstelsel. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet alleen voor studenten met rijke ouders.”

Uit onderzoek dat het Ministerie van Onderwijs gisteren publiceerde blijkt onder andere dat dit collegejaar het aantal nieuwe studenten in het hoger onderwijs met 6,8% is gedaald. Uit de cijfers wordt duidelijk dat bepaalde groepen studenten harder worden geraakt door het leenstelsel. De instroom daalt met name sterk onder studenten met laag opgeleide ouders en studenten met een functiebeperking. Daarnaast is de doorstroom van mbo naar hbo met 10% afgenomen. Vorige week bleek ook al uit het rapport van de Onderwijsinspectie dat minder kinderen van laagopgeleide ouders doorstromen naar het hoger onderwijs. Esther Crabbendam, voorzitter van FNV Jong: “Deze cijfers bevestigen onze ergste voorspellingen. Dit gaat niet alleen om de toekomst van deze jongeren, maar om de toekomst van Nederland.”

De jongerenorganisaties zijn verontwaardigd over de reactie van minister Bussemaker op de cijfers. Zij gaf aan dat de cijfers in lijn zijn met eerdere verwachtingen en ziet daarom geen reden om in te grijpen. Bij de invoering van het leenstelsel is echter meermaals benadrukt dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar zou komen en ook minder rijke studenten nog steeds konden gaan studeren. Linde de Nie, voorzitter van het ISO: “De minister kan de kwetsbaarheid van bepaalde groepen studenten niet langer blijven ontkennen. We roepen haar op om voor deze groepen maatregelen te nemen. Een toegankelijk hoger onderwijsbestel moeten we juist bij die groepen terugzien.”

De jongerenorganisaties lanceren daarom nu de campagne ‘Is dit de toekomst?’ om een écht inhoudelijk debat over de toegankelijkheid van het onderwijs te starten. Daarnaast roepen zij politieke partijen op om zich uitdrukkelijk uit te spreken voor een brede toegankelijkheid van het onderwijs en zich hier nu en na de volgende verkiezingen voor in te zetten. De campagnesite is te vinden op isditdetoekomst.nl.