Landelijke Studentenvakbond

Hoger Onderwijs steeds minder toegankelijk

Persberichten - woensdag 13 april 2016

De kansenongelijkheid in het onderwijs groeit. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde ‘Staat van het Onderwijs’, een jaarlijks rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie wijst weliswaar op de hoge kwaliteit van het onderwijs, maar waarschuwt nadrukkelijk voor de groeiende ongelijkheid. Een van de meest schokkende resultaten is dat kinderen van laagopgeleide ouders veel minder vaak instromen in het hoger onderwijs dan even slimme kinderen met hoogopgeleide ouders. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verontwaardigd over de onderzoeksresultaten. Voorzitter Stefan Wirken: ‘Het Nederlandse hoger onderwijs is er voor iedereen en we moeten als samenleving de verantwoordelijkheid nemen om het hoger onderwijs ook voor iedereen toegankelijk te houden.’

Uit de onderzoeksgroep met kinderen van hetzelfde IQ haalt 55% van de kinderen met hoogopgeleide ouders een hbo- of wo-diploma, tegenover 26% van de kinderen van de laagopgeleide ouders. Even slimme kinderen eindigen dus op hele verschillende plekken. De Landelijke Studentenvakbond waarschuwt al langer voor een groeiende ongelijkheid in het hoger onderwijs.

De onderzoeksresultaten komen uit 2013. De verwachting is dat de ongelijkheid alleen maar verder is toegenomen en zal toenemen. Sinds dit jaar is het leenstelsel namelijk ingevoerd en zijn hogescholen en universiteiten meer gaan selecteren. Dit jaar alleen al zijn er 8400 minder studenten in het HBO gaan studeren. In de duurste stad voor studenten om te wonen, Amsterdam, is de daling relatief nog veel groter. Wirken: ‘Het onderzoek toont des te meer hoe gevaarlijk maatregelen als het leenstelsel en selectie zijn.’

De Inspectie van het Onderwijs biedt het rapport vandaag aan minister Bussemaker aan. De LSVb zal zich, met dit rapport in handen, blijven inzetten voor de brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs.