Landelijke Studentenvakbond

Reclamefoldervoorlichting schaadt studiekeuze

Persberichten - woensdag 23 maart 2016

Vandaag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De VVD pleit voor het afschaffen van opleidingen met een lage kans op een baan. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tegen deze maatregel en pleit voor vrije keuze en eerlijke voorlichting voor studenten. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Elke student moet de vrije keuze hebben om een opleiding te kiezen die bij hem of haar past. Wel moet er eerlijk worden voorgelicht over de kans op een baan.”

De VVD wil opleidingen nog slechts bestaansrecht geven als er goede arbeidsmarktkansen zijn. Hogescholen en universiteiten zouden zelf geen prikkel hebben om dit aan te pakken omdat zij geld van de overheid krijgen per student en daarom gebaat zijn bij zo veel mogelijk studenten. Deze negatieve prikkel herkent ook de LSVb. Opleidingen maken vrijwel alleen positieve reclame om studenten aan te trekken. Wirken: ‘’Opleidingen moeten stoppen met reclamefoldervoorlichting. Studenten kunnen op deze manier geen goede studiekeuze maken”

Als de voorlichting op orde is kunnen studenten volgens de LSVb zelf een weloverwogen keuze maken. Een opleiding is namelijk meer dan een plaats op de arbeidsmarkt alleen. Opleidingen hebben vaak ook een maatschappelijke waarde voor de samenleving en de desbetreffende student. Daarnaast is er volgens de LSVb sprake van een enorm veranderlijke arbeidsmarkt en leiden veel opleidingen studenten niet op voor één specifiek beroep. Wirken: ‘’De moderne werknemer heeft vaak geen baan voor het leven in één sector en wisselt vaak van baan of sector. De arbeidsmarkt van de toekomst laat zich daarom lastig voorspellen. Wel moeten opleidingen altijd eerlijk zijn over de actuele situatie van de kans op een baan’’.

Recent kwam in het nieuws dat cijfers over baankansen van universitaire opleidingen niet klopten. De LSVb pleit daarom voor de alumni-monitor, een onderzoek onder afgestudeerden naar, onder andere, het arbeidsmarktperspectief. In deze onafhankelijke alumni-monitor kan er aan alumni gevraagd worden naar het niveau en de salariëring van een baan na een bepaalde opleiding. Ook kan er gevraagd worden of een alumnus achteraf tevreden is over zijn opleiding en wat er verbeterd kan worden aan de opleiding.