Landelijke Studentenvakbond

Focusgroep deeltijdonderwijs

Nieuwsbericht - woensdag 23 maart 2016

Op 23 mei organiseert de LSVb samen met de Inspectie van het Onderwijs een focusgroep over deeltijdonderwijs. Ben jij een deeltijdstudent en wil je meepraten over je behoeftes rondom flexibilisering van het onderwijs?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap start met een pilot en een experiment over het flexibiliseren van deeltijdonderwijs. Het ministerie heeft besloten hier geld voor vrij te maken, zodat instellingen kunnen investeren in deze flexibilisering.

Er zijn verschillende instellingen die een aanvraag hebben ingediend. Inmiddels is bekend welke instellingen mee mogen doen volgens het ministerie. De Nederlands Vlaamse Accrediatie Organisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) moeten nog beoordelen of de instellingen die volgens het ministerie mee mogen doen, aan alle voorwaarden voldoen. De Inspectie kijkt hier voornamelijk naar de zorgplicht die instellingen hebben naar studenten.

Om te kijken waar deeltijdstudenten behoefte aan hebben, organiseert de LSVb samen met de Inspectie van het Onderwijs een focusgroep met deeltijdstudenten. Er staan twee thema’s centraal: waarom mensen besluiten om naast hun werk nog te gaan studeren (of om te switchen van studies) en wat de behoeftes zijn van deeltijdstudenten rondom flexibilisering. Dat laatste betreft bijvoorbeeld hoe deeltijdstudenten vinden dat het onderwijs geflexibiliseerd kan worden.

Voor meer informatie of om je aan te melden kun je mailen naar: lsvb@lsvb.nl
Bekijk de flyer voor het volledige programma.