Landelijke Studentenvakbond

Studenten gepasseerd bij plannen voor reizen buiten de spits

Persberichten - donderdag 03 maart 2016

Met verbazing heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kennis genomen van het nieuws dat de NS in gesprek is met hoger onderwijsinstellingen om studenten uit de spits te krijgen. Dit zou gerealiseerd moeten worden door de roostering aan te passen, zodat studenten in de avond les krijgen. Deze gesprekken worden echter gevoerd zonder dat de studenten betrokken zijn. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Studenten worden met dit plan hard getroffen, het is onacceptabel er niet met hun gesproken wordt.’’

De plannen om avondcolleges in te voeren stuiten op weerstand onder studenten. Een poll gehouden door Metro gaf aan dat 98% van de mensen negatief tegenover dit plan stond, en deze poll is door meer dan 40.000 mensen ingevuld. Veel studenten hebben in de avond al andere activiteiten. Te denken valt aan: werk, sport- of verenigingsactiveiten of andere nevenactiviteiten. Zeker gezien de invoering van het leenstelsel zijn veel studenten afhankelijk geworden van werken naast hun studie. Daarnaast voelen studenten zich al genoeg ‘gepakt’ met de invoering van dit leenstelsel. Wirken: “Het voelt voor studenten alsof zij nu ook de problemen van de NS moeten oplossen en zij moeten opdraaien voor de overvolle treinen.”

Het ministerie van OCW wil 200 miljoen op de OV-studentenkaart bezuinigen, om de besparing vervolgens te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De bezuiniging moet komen uit het beter benutten van het openbaar vervoer en de gebouwen van de onderwijsinstellingen. De LSVb stelt hierbij de kwaliteit van onderwijs en behoud van de OV-studentenkaart in de huidige vorm centraal. Wirken: “De OV-studentenkaart is van groot belang voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, hier kan niet lukraak op bezuinigd worden”

De LSVb heeft samen met alle lokale studentenbonden een openbare brief naar de NS gestuurd met de oproep in gesprek te gaan met studenten. De LSVb roept de NS hierbij ook op om alle eerste negatieve reacties hierin mee te nemen.