Landelijke Studentenvakbond

Studenteninspraak op universiteiten en hogescholen verbeterd

Persberichten - dinsdag 09 februari 2016

Vandaag is er in de Tweede Kamer ingestemd met veel wetswijzigingen die de studenteninspraak op hogescholen en universiteiten verbetert. De Landelijke Studentenvakbond(LSVb) heeft zich ingezet voor meer inspraak voor studenten in deze zogenaamde Wet Versterking Bestuurskracht. Voorzitter Stefan Wirken: ’Na de studentenprotesten van vorig jaar is dit echt een stap vooruit en zal de student meer over haar of zijn onderwijs te zeggen krijgen.‘

Zo krijgen opleidingscommissies instemmingsrechten op belangrijke besluiten. Deze commissies zijn het inspraakorgaan op het niveau van de opleiding. Deze opleidingscommissies waren tot op heden vaak nog een tandeloze tijger met enkel wat adviesrechten. Dit amendement maakt het mogelijk dat er echte inspraak komt op opleidingsniveau. Wirken: ‘Opleidingscommissies zitten het dichtst op het onderwijs. Het is niet meer dan logisch dat daar een fundamenteel deel van de inspraak plaatsvindt.’

Daarnaast moet bij het benoemen van een lid van het College van Bestuur van een universiteit of hogeschool er altijd tenminste één student en één docent in de sollicitatiecommissie zitten. Ook wordt het mogelijk om collegeldvrij te besturen voor studenten die een fulltime bestuursjaar doen. Tot op heden moeten zij wel collegegeld betalen om aan hun universiteit of hogeschool het bestuursjaar te doen en daarnaast hun recht op een OV-kaart en lening te behouden. Dit terwijl zij geen onderwijs volgen of tentamens maken. Wirken: ‘Met de invoering van het leenstelsel is het extra belangrijk dat studenten niet de rekening gepresenteerd krijgen voor onderwijs dat zij niet volgen’

Ook het afpakken van studiepunten als rendementsmaatregel is door de Tweede Kamer een halt toegeroepen. Veel universiteiten en hogescholen beperken de geldigheidsduur van behaalde studieresultaten vaak tot vier jaar zodat studenten gedwongen worden snel te studeren. Wanneer studiepunten uit het eerste jaar vervallen moeten studenten deze punten opnieuw halen. Dit kost vaak zoveel tijd dat daardoor ook de punten uit het tweede jaar vervallen. Met het amendement mag de geldigheidsduur van studieresultaten alleen beperkt worden vanwege verouderde kennis. Studiepunten voor een tentamen geschiedenis zullen niet snel vervallen, maar bij een snel veranderende ICT-opleiding zou het nog wel mogelijk kunnen zijn.