Landelijke Studentenvakbond

Lot studenteninspraak in handen Tweede Kamer

Persberichten - donderdag 21 januari 2016

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de in juli bekendgemaakte Wet Versterking Bestuurskracht. Dit wetsvoorstel bevat voorstellen om de studenteninspraak in het hoger onderwijs te verbeteren. Het wetsvoorstel gaat volgens de Landelijke Studentenvakbond(LSVb) echter nog niet ver genoeg. Daarom heeft de LSVb samen met het Interstedelijk Studenten Overleg ingezet op aanpassingen van de wet. Voorzitter Stefan Wirken: ‘Na jaren oproep voor meer inspraak voor studenten, wordt het nu tijd dat er echt wat verandert’.

De LSVb heeft gepleit voor extra instemmingsrechten voor medezeggenschapsraden. Zo moet het mogelijk worden dat medezeggenschapsraden instemmingsrecht krijgen op fusies en grote huisvestingsplannen. Ook pleit de LSVb ervoor dat studenten in de sollicitatiecommissie zitten voor nieuwe bestuurders. De minister wil slechts adviesrecht op het benoemingsprofiel. Wirken: ‘Adviesrecht op het benoemingsprofiel is een advies op een vacaturetekst. Dat is geen echte inspraak’.

Daarnaast zal er vandaag aandacht besteed worden aan de rol van de opleidingscommissies. Deze commissies zijn het inspraakorgaan op het niveau van de opleiding. Deze opleidingscommissies zijn volgens de LSVb vaak nog een tandeloze tijger met enkel wat adviesrechten. Een amendement moet het mogelijk maken dat opleidingscommissies transformeren naar opleidingsraden met formele instemmingsrechten. Zo moeten opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen op de belangrijke besluiten van de opleiding. Wirken: ‘Opleidingscommissies zitten het dichts op het onderwijs. Het is niet meer dan logisch dat daar een fundamenteel deel van de inspraak plaatsvindt.’

Ook moet het mogelijk worden dat een studentlid in het bestuur van alle hogescholen en universiteiten komt wanneer de centrale medezeggenschapsraad dat wenselijk acht. Hier is maanden geleden al een motie voor aangenomen die de minister genegeerd heeft. Het wetsvoorstel zal vandaag om 14:15 in de plenaire zaal worden behandeld.