Landelijke Studentenvakbond

Studiepunten worden niet meer afgepakt

Persberichten - donderdag 17 december 2015

Gisterenavond laat is door de inzet van de Landelijke Studentenvakbond een motie van Kamerleden Mohandis (PvdA) en Van Dijk (SP) aangenomen waardoor studiepunten niet zomaar meer mogen worden afgepakt. Universiteiten en hogescholen kunnen behaalde studiepunten nu nog afnemen als een student volgens hen te lang over zijn opleiding doet. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Het afpakken van studiepunten als rendementsmaatregel is eindelijk een halt toegeroepen.”

Onder de huidige wetgeving mag elke hogeschool of universiteit zelf bepalen wanneer studiepunten vervallen. Universiteiten en hogescholen beperken de tentamenresultaten nu vaak tot vier jaar, waardoor je als student gedwongen wordt om binnen vier jaar af te studeren. Wanneer studiepunten uit het eerste jaar vervallen moeten studenten deze punten opnieuw halen. Dit kost vaak zoveel tijd dat daardoor ook de punten uit het tweede jaar vervallen. Wirken: “Studenten komen door het steeds weer afpakken van studiepunten in een vicieuze cirkel terecht, afstuderen wordt zo een lang en frustrerend proces”.

De motie bepaalt dat het beperken van tentamenresultaten niet meer als rendementsmaatregel mag worden gebruikt. Slechts wanneer er onderwijsinhoudelijke redenen voor zijn, mogen studiepunten vervallen. Studiepunten voor een tentamen geschiedenis zullen niet snel vervallen, maar bij een snel veranderende ict-opleiding zou het nog wel mogelijk kunnen zijn. Verouderde kennis wordt de enige grond waarop instellingen de geldigheidsduur mogen beperken.

Wanneer studiepunten worden afgenomen moet de student ook gehoord worden over zijn persoonlijke omstandigheden. Een student die niet kan studeren door een ziekte of handicap moet meer tijd krijgen om te studeren. Ook moet een student de ruimte hebben om zich te ontplooien door een bestuursjaar of vrijwilligerswerk. Wirken: “Het afnemen van studiepunten moet maatwerk worden, elke student moet de ruimte hebben om op zijn manier te studeren”.

De tekst van de motie is hier te lezen.