Landelijke Studentenvakbond

Investeringen in kwaliteit van onderwijs lijken uit te blijven

Persberichten - maandag 14 december 2015

Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat hogescholen en universiteiten nauwelijks duidelijkheid geven over de beloofde investeringen in de kwaliteit van onderwijs.
De Vereniging Hogescholen instrueerde de hogescholen om niet mee te werken aan de inventarisatie van de LSVb, een deel van de universiteiten stelde wel stukken beschikbaar. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “De hogescholen weigeren openheid van zaken te geven over de beloofde investeringen in de kwaliteit van onderwijs.”

Hogescholen en universiteiten hebben bij de invoering van het leenstelsel toegezegd dat zij jaarlijks 200 miljoen zouden voorinvesteren in de kwaliteit van onderwijs. Het geld dat vrijkomt uit het leenstelsel is pas over een aantal jaren beschikbaar, maar studenten zijn wel al hun basisbeurs kwijt. Deze voorinvesteringen zouden jaarlijks gedaan moeten worden totdat het geld uit het leenstelsel de onderwijsinstellingen bereikt.

De LSVb besloot alle hogescholen en universiteiten aan te schrijven met de vraag begrotingen, jaarverslagen en informatie omtrent de voorinvesteringen aan te leveren. Namens de hogescholen bepaalde de Vereniging Hogescholen dat er geen informatie over de voorinvesteringen afgegeven zou worden aan de LSVb. De NHL hogeschool reageerde echter al voordat de Vereniging Hogescholen dit besluit had genomen. Uit de gegevens van de NHL blijkt dat zij de uitgaven aan een fusie opgeven als voorinvestering. Wirken: “Het is belachelijk dat de enige hogeschool die wel openheid geeft over de voorinvesteringen, investeert in een fusie”.

De universiteiten hebben meer informatie geleverd aan de LSVb. Hier valt op dat oude investeringen als voorinvesteringen worden opgevoerd. Ook wordt er niet altijd geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs. De Universiteit Wageningen steekt bijvoorbeeld miljoenen in de exploitatie van een gebouw.

De LSVb is van plan de inventarisatie de komende jaren te herhalen, vanaf 2018 komt er immers ook geld uit het leenstelsel vrij. Wirken: “De miljoenen die vrij komen uit het verdwijnen van de basisbeurs moeten transparant geïnvesteerd worden in de kwaliteit van onderwijs.”

Download hier het rapport