Landelijke Studentenvakbond

Tijdelijke huurcontracten voor jongeren: nog veel haken en ogen

Nieuwsbericht - dinsdag 08 december 2015

Voor veel (bijna) afgestudeerden is het een herkenbaar probleem: binnenkort moet je je studentenkamer uit,
maar door de lange wachtlijsten kom je nog niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Kopen is geen optie, want je hebt nog geen vaste baan. Dus wat nu?

Ook in de politiek speelt de vraag hoe dit probleem kan worden opgelost. De ChristenUnie heeft een initiatiefwet geschreven waarmee het mogelijk wordt om jongeren tijdelijke huurcontracten voor vijf jaar te geven. Het idee is dat huurders die daarna meer verdienen doorstromen naar duurdere woningen op deze manier plek maken voor een nieuwe groep jongeren. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt het goed dat er wordt gekeken naar manieren om de doorstroming op woningmarkt te verbeteren, maar helaas zitten er aan dit plan ook nog aan aantal serieuze nadelen. Naar onze mening worden de rechten van de huurders te weinig beschermd. Wij hopen dan ook dat de Tweede Kamer nog een aantal aanpassingen aan het wetsvoorstel zal doen, voor ze ermee instemt.

Wat is het jongerencontract?

Het jongerencontract is een tijdelijk huurcontract voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar die geen lange inschrijftijd hebben bij woningcorporaties en zo dus lastig betaalbare woonruimte kunnen vinden. Zowel particulieren als corporaties kunnen dit contract aanbieden. Een jongerencontract loopt vijf jaar en in deze periode loopt de inschrijftijd bij de woningcorporatie door. Dit in tegenstelling tot andere contracten bij woningcorporaties, waarbij de inschrijftijd verloren gaat bij het aangaan van een huurcontract. Middels dit jongerencontract wordt ook de doorstroming bevorderd vanuit jongerenwoningen, het contract is immers tijdelijk. Na de vijf jaar is het de bedoeling dat de huurder doorstroomt naar een duurdere woning of koopwoning. Als het inkomen nog steeds laag is, zou een ‘normale’ sociale huurwoning een optie zijn.

Waar gaat het mis?

De LSVb kan een heel eind meegaan in de redenering achter het wetsvoorstel, maar op een paar punten gaat het helaas mis. Zo is er in het huidige voorstel slechts heel beperkt de mogelijkheid om het vijfjarige contract te verlengen. Alleen in geval van ziekte of zwangerschap mag de huurder twee jaar langer blijven. Wij zouden graag zien dat er tegen het eind van de vijf jaar standaard een inkomenstoets wordt gedaan en verlenging altijd mogelijk is als je nog steeds een laag inkomen hebt. Dit is ook van belang, omdat de vijf jaar opgebouwde wachttijd bijna altijd te kort is voor een ‘normale’ sociale huurwoning. Zo is de gemiddelde wachttijd in Utrecht 9 jaar, in Leiden 7 jaar en in Amsterdam zelfs (afhankelijk van stadsgewest) tussen de 13 en 17 jaar. Als het wetsvoorstel dus blijft zoals het nu is en er geen inkomenstoetsing wordt toegevoegd, staan huurders met een laag inkomen in deze steden na vijf jaar op straat, zonder reële kans om een betaalbare woning te vinden.

Verder vindt de LSVb het erg vreemd dat niet alleen woningcorporaties, maar ook particuliere verhuurders gebruik kunnen maken van de jongerencontracten. Dit voorstel werkt misbruik in de particuliere sector in de hand, doordat een verhuurder die mag kiezen tussen een onbepaalde tijd contract of een vijfjarig contract, voor het vijfjarige contract zal kiezen. Immers, indien een huurder ‘lastig’ is kan de verhuurder het contract makkelijk opzeggen. De particuliere verhuurder die zich niet aan het woningwaarderingsstelsel houdt, kan zo iedere vijf jaar op zoek naar een huurder die de hoofdprijs betaald voor de woning. Wij vinden het dus van groot belang dat er in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat alleen woningcorporaties de mogelijkheid krijgen om een tijdelijk contract aan te bieden.

Hoe nu verder?

Morgen (donderdag 10 december) wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer besproken. De LSVb hoopt dat ook de Kamer zal inzien dat op een aantal punten nog wijzigingen nodig zijn. Als wordt voorkomen dat huurders met een laag inkomen op straat komen te staan en als gezorgd wordt dat particuliere verhuurders geen misbruik van deze contracten kunnen maken, dan hebben wij goede hoop dat jongerencontracten de doorstroming zullen verbeteren. Als het voorstel echter zonder wijziging wordt aangenomen, dan zijn wij bang dat jongerencontracten vooral voor nieuwe problemen op de woningmarkt zullen zorgen.