Landelijke Studentenvakbond

Meerderheid studenten vindt niveau Engels docenten ondermaats

Persberichten - maandag 07 december 2015

Een meerderheid van studenten geeft aan bij Engelstalige colleges door gebrekkige taalvaardigheid van docenten minder kennis op te doen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) onder studenten op universiteiten en hogescholen. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Internationalisering kan van grote toegevoegde waarde zijn, maar is geen doel op zich. De kwaliteit moet voorop staan.’’

In het onderzoek van de LSVb geeft 57% van de studenten aan afgeleid te worden door de Engelse vaardigheden van docenten. Zij geven aan hierdoor minder mee te krijgen van de inhoud van het college. De LSVb ziet hierin een mogelijk gevaar voor de kwaliteit van het onderwijs. Zo is bijvoorbeeld het Engelstalig opleidingsaanbod op universitair masterniveau tussen 2009 en 2013 gestegen van 64 naar 80 procent. Wirken: “Het aantal Engelstalige opleidingen groeit, maar niveau Engels docenten groeit niet mee”

Minister Jet Bussemaker heeft meermaals aangegeven dat het aanbieden van Engelstalige opleidingen niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs. De LSVb pleit ervoor dat instellingen zorgvuldig overwegen of zij voorheen Nederlandse opleidingen Engelstalig willen maken. Wirken: “Deze keuze moet gebaseerd zijn op de toegevoegde waarde voor het onderwijs, niet op prestige of extra inkomsten”. Indien de keuze voor Engels wordt gemaakt is het belangrijk dat de overstap goed wordt voorbereid. Zo zou er meer aandacht moeten zijn voor training van docenten op de Engelse taalvaardigheid. .

Er is een duidelijke trend zichtbaar waarin steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. De Universiteit van Utrecht overweegt zelfs om al haar masters in het Engels aan te bieden. Uit het onderzoek bleek juist dat studenten verschillende voorkeuren hebben voor de verhouding tussen Nederlands- en Engelstalige onderdelen van het onderwijs. LSVb is daarom van mening dat er keuze moet blijven bestaan tussen Engels en Nederlandstalig onderwijs.

Morgen vindt om 10:00 uur een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over Engels in het hoger onderwijs. Stefan Wirken zal hier namens de LSVb het woord doen en de onderzoeksresultaten verder toelichten.