Landelijke Studentenvakbond

Drastische daling HBO-inschrijvingen

Persberichten - dinsdag 06 oktober 2015

Uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat het aantal hbo-studenten met 6,6% is gedaald. De sterke daling van het aantal inschrijvingen valt samen met de invoering van het leenstelsel voor nieuwe studenten.
LSVb-voorzitter Sara Spano: “Onze angst dat het leenstelsel de toegankelijkheid van het onderwijs in gevaar brengt, lijkt nu waarheid te worden.”

De cijfers lijken er op te duiden dat het leenstelsel de studiekeuze van studenten beïnvloedt. Studenten kiezen sneller voor een technische studie, waar ze later meer mee kunnen gaan verdienen. Spano: “De student moet de studie kiezen die bij hem past en zich niet gedwongen voelen om een studie te gaan doen waarmee hij makkelijker zijn studieschuld kan afbetalen.”

Uit de aanmeldcijfers wordt niet duidelijk welke groepen studenten door het leenstelsel niet meer gaan studeren. Er moet onderzocht worden of bij bepaalde sociaal-economische achtergronden de invloed op het aantal inschrijvingen groter is. Spano: “De minister moet direct ingrijpen als blijkt dat voor bepaalde groepen de toegang tot het hoger onderwijs in gevaar komt .”