Landelijke Studentenvakbond

Begroting biedt geen duidelijkheid over besteding geld leenstelsel

Persberichten - maandag 14 september 2015

Bij de presentatie van de Miljoenennota vanmiddag is de begroting voor het hoger onderwijs bekend gemaakt. Ondanks dat het leenstelsel al is ingevoerd, biedt de nieuwe begroting steeds nauwelijks duidelijkheid over de besteding van het geld dat bij studenten is weggehaald.
De minister heeft voor de zomer nog toegezegd dat er 4000 extra docenten bijkomen. Sara Spano, voorzitter van de LSVb: “Deze extra docenten zijn er voorlopig nog niet. Het is niet duidelijk hoe de onderwijskwaliteit voor de huidige studenten verbetert.”

Sinds 1 september gaan studenten een onzekere tijd tegemoet, ze moeten fors lenen voor hun studie en er is geen zicht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Eerder bleek ook al dat er geen duidelijkheid is over de beloofde 200 miljoen aan voorinvesteringen in het hoger onderwijs door de universiteiten en hogescholen. Spano: “Van alle mooie beloften van de partijen die het leenstelsel steunden, zien we nog weinig terug in daden.”

De LSVb roept de Minister en de onderwijsinstellingen op om meer transparantie te geven over de investeringen in het hoger onderwijs. Spano: “Iedere student aan iedere universiteit of hogeschool die zijn of haar basisbeurs is kwijtgeraakt moet kunnen zien dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.”