Landelijke Studentenvakbond

71 opleidingen van onvoldoende niveau

Persberichten - dinsdag 01 september 2015

Uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) blijkt dat momenteel bij 71 hbo- en wo-opleidingen de kwaliteit tekort schiet volgens de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
Het overgrote deel van deze opleidingen wordt gegeven aan een universiteit of hogeschool die wel de instellingsbrede kwaliteitstoets heeft gehaald. In de nieuwe plannen van Bussemaker staat juist het beoordelen van instellingen centraal. Sara Spano, voorzitter van de LSVb: “90% van de zwakke opleidingen zou in het nieuwe systeem dus niet aan het licht zijn gekomen.”

Eens in de zes jaar worden opleidingen aan universiteiten en hogescholen door de NVAO beoordeeld. Alleen met goedkeuring van de NVAO kunnen erkende diploma’s worden afgegeven. Wanneer opleidingen op onderdelen tekort schieten, dienen zij aan de hand van verbeterplannen binnen twee jaar weer op voldoende niveau te zijn.

Van de 71 opleidingen die momenteel een verbetertraject doorlopen, worden er 54 aan een universiteit gegeven. Dit is 75% van de als onvoldoende beoordeelde opleidingen. Spano: “Dit is opvallend, omdat er veel meer opleidingen op hbo- dan op wo-niveau worden aangeboden.”

Het centraal stellen van de instellingstoets zorgt ervoor dat de verschillende opleidingen niet meer apart beoordeeld worden. Dit systeem is geïntroduceerd voor de zomer en zal direct na het politiek reces besproken worden in de Tweede Kamer. Het voorstel gaat ervan uit dat de instellingstoets voldoende zegt over de kwaliteit van opleidingen. Uit de cijfers van het onderzoek blijkt echter dat de toets misschien wat zegt over de algemene kwaliteit, maar niet over negatieve uitschieters. Er bestaat, zeker bij grote instellingen, een enorme diversiteit tussen de kwaliteit van de aangeboden opleidingen.

De LSVb vindt het belangrijk dat studenten een garantie krijgen voor de kwaliteit van hun opleiding. Deze garantie kan alleen worden gegeven wanneer iedere opleiding onafhankelijk en extern wordt beoordeeld. Spano: “We laten de slager ook niet zijn eigen vlees keuren. Zeker niet als er al meermaals bedorven waar bij hem is aangetroffen.”