Landelijke Studentenvakbond

Roep om meer studenteninspraak niet aangekomen bij minister

Persberichten - donderdag 09 juli 2015

Vandaag publiceerde minister Bussemaker de Wet versterking bestuurskracht. Met deze wet zou, onder andere, de inspraak van studenten binnen hogescholen en universiteiten worden verbeterd.
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het SOM en het LOF zien in de voorgestelde wetswijziging slechts summiere aanpassingen die geen recht doen aan de brede roep om meer inspraak. LSVb-voorzitter Sara Spano: _“Nu er zo’n breed draagvlak is voor meer democratisch bestuurde universiteiten en hogescholen, is het onbegrijpelijk dat de minister nog steeds geen serieuze stappen zet.”

In de wet worden een aantal kleine aanpassingen voorgesteld ter verbetering van de rechten en positie van de studentenraden. Zo krijgen studenten adviesrecht op de benoeming van bestuurders. Ook wordt het adviesrecht van de opleidingscommissies anders geformuleerd. Met de belangrijkste wensen, zoals meer instemmingsrechten, wordt echter niets gedaan. Zelfs een aantal verbeteringen waar in de Kamer een meerderheid voor is, zijn in het voorstel van de minister niet terug te vinden.

Zo heeft de Tweede Kamer vorig jaar uitgesproken dat er een student-lid in het bestuur van universiteiten en hogescholen moet komen. Ondanks deze duidelijke motie van de Kamer heeft de minister deze zogenoemde studentassessor echter niet in het wetsvoorstel opgenomen. Ook werd enkele weken geleden duidelijk dat een meerderheid in de politiek voor opleidingscommissies niet alleen adviesrecht, maar ook instemmingsrecht wil. Spano: “Sinds de discussies rond het Maagdenhuis geeft een steeds groter deel van de politiek gehoor aan de roep om democratisering, wij hadden inmiddels meer verwacht van de minister.”

De LSVb beschouwt het huidige voorstel van minister Bussemaker slechts als een eerste zet. Om aan de vraag om meer democratisering tegemoet te komen zijn serieuze aanpassingen van de wetgeving nodig. Zo wil de LSVb in ieder geval instemmingsrecht voor studenten op alle zaken die het onderwijs direct raken en op de benoemingen van bestuurders. Spano: “Het voorstel dat nu voor ligt is een heel kleine stap. Er zullen er nog vele gezet moeten worden.”