Landelijke Studentenvakbond

Nieuwe investeringen of nieuwe labels?

Persberichten - dinsdag 30 juni 2015

Vanmiddag heeft de VSNU een lijst met cijfers gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke universiteiten extra investeren in onderwijskwaliteit.
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ziet in deze lijst oude investeringen en veel onduidelijkheden. Er kan niet worden beoordeeld om hoeveel extra investeringen het daadwerkelijk gaat. LSVb-voorzitter Sara Spano: “Uit de lijst wordt niet inzichtelijk welke investering in het kader van het leenstelsel plaatsvinden en welke al stonden gepland”.

Bij de invoering van het leenstelsel hebben universiteiten en hogescholen toegezegd de eerste jaren zelf 200 miljoen extra per jaar te investeren. Deze investeringen hebben zij toegezegd, zodat studenten die hun basisbeurs kwijtraken kunnen profiteren van verbeteringen in het onderwijs. De LSVb is op basis van het bericht van de VSNU niet overtuigd dat de beloofde extra investeringen worden gedaan.

De LSVb heeft een inventarisatie gedaan onder medezeggenschapsraden. Hieruit blijkt dat meerdere van de genoemde extra investeringen eigenlijk al geplande investeringen zijn die een nieuw label hebben gekregen. Zo zou volgens de VSNU de Radboud Universiteit € 3 mln extra investeren in excellentietrajecten. Uit de notulen van een vergadering blijkt echter dat de voorzitter van het College van Bestuur tegenover de studenten heeft bevestigd dat het hier gaat om een herlabeling van oude investeringen. Op deze manier wil het college voldoen aan de toezegging aan het ministerie.

De LSVb heeft soortelijke signalen opgevangen van de Wageningen Universiteit en de Tilburg University. Daarnaast zijn in de lijst investeringen terug te vinden die al voor de invoering van het leenstelsel zijn ingegaan en dus niet een gevolg hiervan kunnen zijn. Dit is het geval bij de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit.

Uit het bericht van de VSNU blijkt dat er aan de Universiteit van Amsterdam geen voorinvesteringen worden gedaan vanwege een begrotingstekort. Ook de hogescholen hebben toegezegd extra te gaan investeren. Van deze investeringen is echter nog niets bekend. Spano: “Alle studenten die hun basisbeurs verliezen moeten kunnen profiteren van de verbetering van het onderwijs, daarom moet op iedere universiteit en hogeschool worden geïnvesteerd”.