Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur zet zich in voor goede besteding geld leenstelsel

Persberichten - donderdag 25 juni 2015

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft sinds vanmiddag een nieuw bestuur.

Het nieuwe bestuur gaat er komend jaar op toezien dat het geld van het leenstelsel wordt geïnvesteerd in onderwijskwaliteit. Sara Spano, voorzitter van het nieuwe LSVb-bestuur: “Het geld dat bij studenten wordt weggehaald mag niet verdwijnen in grote vastgoedprojecten of leiden tot nog meer rendementsdenken.”

Hoewel de onvrede over het afschaffen van de basisbeurs onverminderd groot is, verlegt het nieuwe LSVb-bestuur de aandacht naar een goede besteding van het vrijkomende geld. De LSVb wil dat het geld wordt geïnvesteerd in kleinschalig en uitdagend onderwijs met meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het is aan de minister om te zorgen dat het geld daadwerkelijk bij deze speerpunten terecht komt. Bij de concrete uitwerking van de plannen op de verschillende hogescholen en universiteiten moeten studenten en docenten een centrale rol krijgen.

Zowel de minister als de onderwijsbestuurders moeten over een aantal jaar aan studenten kunnen verantwoorden wat zij met het geld van de basisbeurs hebben gedaan. De LSVb wil daarom dat het ministerie en de onderwijsinstellingen afspraken maken over hoe het geld wordt besteed en hoe dit controleerbaar wordt. Deze afspraken moeten gaan over kwaliteit, niet over rendement. Spano “Aan de perverse prikkels van de prestatieafspraken moet een einde komen. Wij willen nieuwe afspraken waarbij niet op kale cijfers wordt afgerekend, maar investeringen in kwaliteit centraal staan.”

Daarnaast moeten studenten en docenten betrokken worden bij de uitwerking van de plannen op de verschillende universiteiten en hogescholen en hierover kunnen meebeslissen. Uit de discussies rondom het Maagdenhuis is duidelijk geworden dat meer democratische besluitvorming nodig is om rendementsdenken tegen te gaan. Spano: “De mensen die het dichts bij het onderwijs staan, hebben het beste zicht op wat er beter moet.” Het nieuwe LSVb-bestuur zal zich dan ook hard blijven maken
voor een sterkere positie voor medezeggenschapsraden.

Het nieuwe bestuur van de Landelijke Studenten Vakbond bestaat uit voorzitter Sara Spano (25), vicevoorzitter Stefan Wirken (23), penningmeester Laurens Nuijten (26), secretaris Job Buiting (24) en algemeen bestuurslid Josephine Verstappen (24).