Landelijke Studentenvakbond

LSVb geschokt door declaraties universiteiten

Persberichten - zondag 14 juni 2015

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is geschokt door de zeer hoge declaraties van bestuurders van universiteiten.
RTL Nieuws bracht zojuist een onderzoek naar buiten waarin onder andere duidelijk werd dat de Universiteit Utrecht tweeënhalve ton uitgeeft aan auto’s met chauffeur. Juist in tijden van bezuinigingen in het onderwijs is het onacceptabel dat bestuurders geld bedoeld voor onderwijs uitgeven aan luxeproducten. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: “De enorme uitgaven aan luxe staan in schril contrast tot de schulden die studenten vanaf komend jaar opbouwen dankzij het leenstelsel. Het is essentieel dat het geld dat straks door het afschaffen van de basisbeurs vrijkomt bij het onderwijs terechtkomt en niet bij de auto met chauffeurs van de bestuurders.”
Veel van de declaraties gedaan door de bestuurders zijn niet terug te vinden in de jaarverslagen van de universiteiten. Hierdoor komen veel van deze exorbitante declaraties nu pas bovendrijven. De LSVb pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek van de Onderwijsinspectie. Hoven: “Alle bonnetjes moeten boven water komen en worden beoordeeld. Ook de hogescholen zouden hierbij onder de loep moeten worden genomen om een compleet beeld te kunnen geven.”

Behalve de zeer hoge declaraties in Utrecht valt op dat een aantal universiteiten verkeersboetes, lidmaatschappen van verenigingen en zeer dure flessen wijn vergoeden voor de bestuurders. Het is niet altijd duidelijk waarom deze kosten gemaakt zijn en wat voor toevoeging zij zijn voor de universiteit. Ook hier zou de inspectie uitvoerig onderzoek naar moeten doen.

Daarnaast valt het de LSVb op dat veel van de onderwijsbestuurders die zeer grote bedragen hebben gedeclareerd amper 2 weken geleden hebben gepleit voor meer vertrouwen. Onder de noemer van verdiend vertrouwen willen ze zelf de kwaliteit van hun onderwijs toetsen zonder directe tussenkomst van een onafhankelijke organisatie. Volgens de LSVb kan daar na dit nieuws zeker geen sprake meer van zijn. Hoven: “ Het toezicht dient in de huidige vorm te blijven bestaan en op het gebied van het declaratiebeleid van bestuurders worden versterkt.”