Landelijke Studentenvakbond

De Studentenlijn; voor al je vragen over je studie!

Nieuwsbericht - woensdag 15 april 2015

De Landelijke Studentenvakbond start met www.studentenlijn.nl een website waar studenten terecht kunnen met al hun vragen over studiefinanciering, huisvesting of medezeggenschap. “De informatie van het ministerie is vaak incompleet.”

“We zijn de afgelopen maanden veel bezig geweest met allerlei inhoudelijke dossiers”, aldus bestuurslid Ellen Schepens van de LSVb, “en nu vonden we het tijd om alle informatie weer terug te geven aan studenten. Door de invoering van het leenstelsel viel ons bovendien extra op dat de informatie van het ministerie of van de Dienst Uitvoering Onderwijs vaak incompleet is.”

De LSVb heeft al jaren een studentenlijn, waar juristen telefonisch vragen beantwoorden van studenten. “Die blijft bestaan, maar we merkten dat veel mensen het prettig vinden om eerst even zelf naar informatie te zoeken. Vandaar dat we nu de website hebben vernieuwd. Andere studenten bellen liever meteen. Dat is ook prima”, aldus Schepens.

Bij die studentenlijn komen sinds januari veel vragen binnen over het naderende leenstelsel, zegt juriste Lisa van der Zant. “Veel bachelorstudenten weten niet of ze voor hun master nog een basisbeurs krijgen. Ook zijn er vragen over de aanvullende beurs.” Verder krijgt Van der Zant vaak de vraag of iets wettelijk is toegestaan. “Ik heb al talloze verzoeken en bezwaren geschreven voor examencommissies.”

Is het, nu de website online is, de bedoeling dat er minder studenten gaan bellen? Van der Zant: “Nee hoor. Elke situatie is persoonlijk, dus het kan nooit kwaad om ons even te bellen of te mailen.”