Landelijke Studentenvakbond

LSVb informeert Kamerleden over de wet

Persberichten - maandag 13 april 2015

Zojuist heeft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) het handboek over de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de ‘WHWatisdat!?’, aangeboden aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer.
In dit handboek wordt in gewone mensentaal uitgelegd wat de belangrijkste wetsartikelen zijn voor studenten en docenten in de medezeggenschap, en hoe deze artikelen geïnterpreteerd moeten worden.

Volgens de LSVb is het de hoogste tijd dat de rechten van studenten verbeteren en de medezeggenschap meer invloed krijgt. Als de bezetting van het Maagdenhuis iets aantoont is het dat studenten en docenten gehoord willen worden. Volgens LSVb-voorzitter Tom Hoven is dat terecht: “Studenten hebben nauwelijks nog invloed op de kwaliteit van het onderwijs, dit terwijl de verbetering van de kwaliteit gemaakt zal moeten worden in de collegezaal zelf.’’

Volgens Tom Hoven laten de recente gebeurtenissen in het hoger onderwijs zien dat de huidige situatie niet langer houdbaar is. “De bezetting in Amsterdam is een voorbeeld van dat studenten en docenten het beleid echt niet meer pikken. Maar ook op andere plekken vindt die discussie plaats, tot in de Tweede Kamer. Wij vragen Kamerleden uitdrukkelijk om de wet aan te passen.” Dit handboek kan de Kamerleden hierbij helpen, daarnaast zijn we uiteraard bereid ze zelf de juiste kant op te wijzen.

De nieuw verschenen versie van de WHWatisdat!? is alweer de vierde editie. Een exemplaar is voor €7,50 te bestellen bij het secretariaat van de LSVb (lsvb@lsvb.nl).