Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studenten Vakbond heeft nieuw bestuur gekozen

Persberichten - vrijdag 10 april 2015

Vandaag heeft de algemene ledenvergadering van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) unaniem ingestemd met een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur zal per 27 juni 2015 het stokje van het huidige bestuur overnemen.
Het team bestaat uit 5 studenten en recent afgestudeerden die zich al via verschillende wegen hebben ingezet voor onderwijs. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘We hebben er vertrouwen in dat dit diverse team de belangen van studenten in roerige tijden met succes zal behartigen.’

Als voorzitter heeft de ledenvergadering Sara Spano (25) ingestemd. Sara is cum laude afgestudeerd in de master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is Sara fractiemedewerker bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie van Student & Starter. Via haar werk bij Student & Starter is Sara onder andere al bekend met studentenhuisvesting en politiek.

Stefan Wirken (22) zal komend jaar de rol van vicevoorzitter bekleden binnen het bestuur. Stefan is student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn studie zet Stefan zich via de medezeggenschap in voor de studentenstem aan de UvA. In de centrale studentenraad neemt Stefan zitting als afgevaardigde namens de faculteit Rechtsgeleerdheid.

De rol van secretaris zal komend jaar worden vervuld door Job Buiting (24). Job heeft zichzelf via het mbo omhoog gewerkt tot aan zijn huidige master Staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast zijn studie is Job al werkzaam bij de LSVb als juridisch medewerker, ook heeft Job zich via de Nijmeegse lid-organisatie AKKU ingezet tegen de bemiddelingskosten die via bemiddelingsbureaus aan huurders wordt gevraagd. Vorige week liet minister Blok (wonen en rijksdienst) weten deze kosten binnen een jaar per wet te verbieden.

Laurens Nuijten (26) wordt komend jaar penningmeester binnen het nieuwe LSVb bestuur. Laurens zet zich momenteel in voor versterking van de medezeggenschap op hogescholen als bestuurslid van het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Daarnaast is hij een van de kartrekkers van de recent opgerichte ‘’Nieuwe Hogeschool’’. Naast zijn inzet voor het versterken van de inspraak van studenten studeert Laurens Bos- en Natuurbeheer aan de hogeschool Van Hall Larenstein.

Als laatste stellen we het algemeen bestuurslid voor volgend jaar, Josephine Verstappen (24), voor. Josephine heeft vorig jaar haar master Onderwijskunde aan de UvA afgerond, momenteel doet ze een schakeltraject politicologie aan diezelfde universiteit. Josephine is daarnaast al 2 jaar werkzaam bij de LSVb als medewerker bij het onderzoeksbureau en coördinator van het trainingsbureau van de LSVb. Ook heeft Josephine zich ingezet voor beter onderwijs als studentpanellid bij de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).