Landelijke Studentenvakbond

Minister erkent landelijke problemen hoger onderwijs

Persberichten - zondag 01 maart 2015

Minister Bussemaker gaat op korte termijn in gesprek met studenten en docenten tijdens de debatmarathon in Amsterdam.
Daarmee erkent ze dat de problemen die in het Maagdenhuis op de kaart zijn gezet landelijk spelen en dat er actie ondernomen moet worden vanuit politiek Den Haag. Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): “We zijn blij dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt om deze problemen aan te pakken door met deze competente rebellen in gesprek te gaan.”

Tijdens de afsluiting van de hoger onderwijstour (ho-tour) vanmiddag in Maarssen nodigde Tom Hoven de minister uit om met studenten het gesprek aan te gaan. Dat het niet om een lokaal probleem gaat, blijkt uit het feit dat er door het hele land actiegroepen worden opgezet met als doel het verbeteren van inspraak van studenten op hun onderwijs. “De academische lente laat zien dat studenten weer de centrale plek in het onderwijs moeten krijgen,” aldus Hoven.

Op de nationale actiedag op 4 maart vinden in verschillende steden acties en debatten plaats, waar studenten en docenten samen naar oplossingen zoeken. De LSVb roept de minister en de Tweede Kamer op om de uitkomst van deze gesprekken serieus te nemen en ook in Den Haag consequenties te verbinden aan dit signaal.