Landelijke Studentenvakbond

LSVb eist toezeggingen minister Bussemaker

Persberichten - woensdag 25 februari 2015

Woensdagavond hebben zo’n 300 studenten het Maagdenhuis bezet en eisen meer transparantie en inspraak op het onderwijs.
Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond: “De onvrede in Amsterdam is voelbaar in de gehele studentengemeenschap. Het is van essentieel belang dat dit signaal landelijk wordt gehoord en dat de student weer centraal komt te staan in het onderwijs.” De LSVb legt vanmiddag in gesprek met minister Bussemaker drie concrete eisen op tafel om dat te bereiken.

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft zojuist toegezegd dat een student in het bestuur zal plaatsnemen. De LSVb eist van de minister dat dit zwart op wit wordt vastgelegd en landelijk doorgetrokken wordt naar alle hogescholen en universiteiten. Zo beslist de onderwijsgemeenschap mee over het onderwijs en welke opleidingen worden gegeven. “De besturen en politiek hebben fatsoenlijk onderwijs en inspraak laten versloffen,” aldus Hoven. Daarom eist de LSVb dat het College van Bestuur vanaf nu democratisch verkozen wordt.

Ten tweede moeten rendementsmaatregelen zoals het bindend studieadvies en de harde knip worden afgeschaft. Hoven: “De student moet eigenaarschap krijgen over zijn eigen leerproces, zodat hij het maximale uit zichzelf kan halen. Zeker nu door het leenstelsel een groter deel van de kosten bij de student liggen.

De derde eis betreft de rechtspositie van opleidingscommissies. Zij dienen echt instemmingsrecht te krijgen, zodat studenten en docenten in deze commissies bepalen hoe hun opleiding eruit ziet en dus zelf beslissen over hun eigen onderwijs.
De LSVb gaat samen met de actievoerders vanmiddag in gesprek met de minister. Daar worden harde toezeggingen van de minister verwacht om deze problemen structureel op te lossen. Hoven: “De minister moet haar verantwoordelijkheid nemen en erkennen dat dit probleem groter is dan Amsterdam.