Landelijke Studentenvakbond

LSVb teleurgesteld in Eerste Kamer

Persberichten - dinsdag 20 januari 2015

Leenstelsel met krappe meerderheid ingestemd

Gisteravond heeft een krappe meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van een leenstelsel voor het hoger onderwijs per 1 september 2015.
De LSVb is teleurgesteld in het feit dat na jarenlang protest tegen het leenstelsel het de minister alsnog gelukt is deze door de politiek heen te jagen. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘Ondanks veel verzet vanuit de maatschappij hebben de senatoren helaas met de fractielijn meegestemd.’

Dit betekent dat studenten vanaf komend jaar torenhoge schulden zullen moeten aangaan om te kunnen studeren. Gemiddeld gezien zal een student bij afstuderen met een schuld van tussen de 21.000 en 30.000 euro opgezadeld zitten. Hoven: ’Het is onbegrijpelijk hoe Nederland als kenniseconomie ambitieuze studenten vraagt een hoge schuld aan te gaan voor hun maatschappelijke ontplooiing’.

De LSVb miste juist dit maatschappelijke belang in de discussie omtrent het leenstelsel. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de extra eigen bijdrage van studenten besteed gaat worden, en of dit daadwerkelijk ten goede gaat komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Hoven: ‘Juist in Nederland zijn de maatschappelijke baten van het hoger onderwijs hoger dan de baten voor de individuele student, dit kan op geen enkele manier een extra bijdrage van de student rechtvaardigen.‘

De komende tijd zal de LSVb veel aandacht blijven besteden aan het leenstelsel. Zo zal de LSVb extra scherp zijn op zaken omtrent instroom, invoering, onderwijsinvesteringen en een eerlijke voorlichting vanuit DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.